รอง เสธ.ทบ.(๑) ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และกิจการฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และกิจการฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕