นร.ดย.ทบ. มาใช้สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ในการออกกำลังกาย

นร.ดย.ทบ. มาใช้สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ในการออกกำลังกาย จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ นาย เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๕