รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้าตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องโฉนดฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บโฉนดและหลักฐานอย่างเป็นระบบ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้าตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องโฉนดฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บโฉนดและหลักฐานอย่างเป็นระบบ ตามนโยบาย จก.สก.ทบ เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๕