ข่าวสารและกิจกรรม


ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 5 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1600 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก(ATK) ให้กับชุมชนพระเจน จำนวน 80 ราย ณ ศบส.16 ลุมพินี แขวงลุมพินี พบผลบวก จำนวน 5 ราย เวลา 0800 - 1600 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0800 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ประสานเขต มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต จำนวน 1 ราย ติดต่อ ผป. แล้ว 3 ครั้ง(เวลา 0940, 1355, 1520) ผป.ไม่รับสาย จึงรอดำเนินการ - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 2-) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินี

วันจันทร์?ที่ 20 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจ ATK ให้กับชุมชนพระเจนจำนวน 80 คน พบผู้ติดเชื้อ 5 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 19 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 18 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 18 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 0900 - 1530 ร่วมปฏิบัติงานกับเขตปทุมวัน ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

ผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 637 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 32 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 32 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 37 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 16 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 19 ก.ย. 64 - หยุดตรวจคัดกรองฯ (ทุกๆ วันอาทิตย์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ได้มีเวลาเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในวัน จันทร์ – เสาร์

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส. พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 17 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส. พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 17 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 2 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 2 ราย ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่, ส่งยาให้ศูนย์สุขภาพชุมชนพระเจน, ชุมชนซอยโปโล, ชุมชนซอยร่วมฤดี, ชุมชนกุหลาบแดง และฉีดวัคซีน 24 ราย ณ ศบส.16 ลุมพินี แขวงลุมพินี เวลา 0930-1200 ร่วมกับเขตปทุมวัน และ กอ.รมน.ทภ.1 ประชุมและตรวจประเมินแคมป์คนงาน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย แคมป์อิตาเลี่ยนไทย, แคมป์บ้านครัวใต้, แคมป์วัดสามง่าม, แคมป์นันทวัน ปลูกจิต, แคมป์นันทวัน โปโล และแคมป์นันทวัน วิทยุ เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1500 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 2) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 17 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 16 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 16 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 5 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 1 ราย (รับ-ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 (ATK) และแจกจ่ายอาหาร ณ ชุมชนซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี มีผู้เข้ารับบริการ 120 ราย มีผลบวก 5 ราย เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน จำนวน 1 ราย จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งตรอกสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1500 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน ใน EOC เขต ปิดเคส จำนวน 3 ราย เนื่องจาก ผป.จำนวน 2 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่ รพ. และอีก 1 ราย รอเข้ารับการรักษาที่ รพ.หรือ Hospital - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 14 ราย (ช.12, ญ.2) คงเหลือ 36 เตียง

สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ให้กับชุมชนร่วมฤดี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ให้กับชุมชนร่วมฤดีจำนวน 120 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 5 คน

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 379 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 28 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 28 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 44 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 6 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 16 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 17 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่

วันพุธที่ 15 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัวที่บ้าน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 10 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1530 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 6 ราย ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, ชุมชนซอยโปโล และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1300 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 4 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1500 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน ใน EOC เขต จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ปิดเคส จำนวน 1 ราย เนื่องจาก ผป.ได้รับการติดต่อจาก รพ.หัวเฉียว จะจัดรถมารับไปรักษาแล้ว, ส่งต่อ HI จำนวน 1 ราย ให้กับ ศบส.20 ป้อมปรายศัตรูพ่าย ตามความประสงค์ของ ผป. และรอดำเนินการ เนื่องจากญาติ ผป.จะนำส่งตรวจยืนยัน ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ในวันพรุ่งนี้ - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 1, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 19 ราย (ช.17, ญ.2) คงเหลือ 31 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันอังคารที่ 14 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันอังคารที่ 14 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 398 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 26 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 26 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 33 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 7 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน - ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 15 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ. จำนวน 12 คน และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษในส่วนของ สก.ทบ. จำนวน 3 คน ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 14 ก.ย. 64

พิธีวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครั้งที่ 73

วันที่ 14 ก.ย.64 สก.ทบ.จัดพิธีวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครั้งที่ 73 ประจำปี 2564 โดยมี พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ.เป็นประธาน

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 13 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

กกฬ.สก.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี

กกฬ.สก.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 (ATK) และแจกจ่ายอาหาร ณ ชุมชนซอยโปโล แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 0800-1500 มีผู้เข้ารับบริการ 120 ราย มีผลบวก 13 ราย

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 4 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1330 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 4 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน มี ผป. ใน EOC เขต จำนวน 2 ราย เพื่อดำเนินการต่อไป - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสาน จำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 18 ราย (ช.17, ญ.1) คงเหลือ 32 เตียง

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก สามเสน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก สามเสน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน โดยมีมาตรการดังนี้ - ให้ผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการตลาดสด ใส่แมสและผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ - การนั่งรับประทานอาหารให้นั่งตามที่จัดไว้ให้ - ยืนเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด - ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 - ปิดบริการเวลา?1500?

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการสโมสร สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 11 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการสโมสร สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 479 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 31 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 31 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 45 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 13 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 15 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 11 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัวที่บ้าน

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 507 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 48 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 48 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 66 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 13 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 24 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 10 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 1 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 26 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 5 นาย สนับสนุนเขตปทุมวัน ที่รับผิดชอบจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ วัดด่าน เขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 133 ราย ผลบวก 19 ราย(HI/CI 16, Hospitel 3) เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 7 ราย ณ ชุมชนกุหลาบแดง, ชุมชนซอยโปโล, ชุมชนซอยพระเจน และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 1 ราย จากบ้านพัก 16/68 ซอยพระเจน แขวงลุมพินี นำส่งเข้ารับการรักษา ณ Hospital A ราชพิพัฒน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน ส่งต่อ HI ใน EOC เขต จำนวน 2 ราย ให้กับ ศบส.46 กันตารัติอุทิศ และ ศบส.23 สี่พระยา รับเข้า HI - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 6, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 14 ราย (ช.13, ญ.1) คงเหลือ 36 เตียง

สก.ทบ. จัดกำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน

สก.ทบ. จัดกำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินีเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64

สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. และ กรส.สก.ทบ จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส. 16 ลุมพินี เขตปทุมวัน

สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. และ กรส.สก.ทบ จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส. 16 ลุมพินี เขตปทุมวัน แจกอาหารปรุงสุกชุมชนบ่อนไก่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก swab test COVID-19 ในวันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 0800-1500 มีประชาชนเข้ารับการตรวจ จำนวน 91 คน พบผู้ติดเชิ้อ 4 คน ส่งตรวจ RT-PCR เพื่อเข้าระบบการรักษาต่อไป

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 2 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 39 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 1 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 5 นาย สนับสนุนเขตปทุมวัน ที่รับผิดชอบจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ วัดด่าน เขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 180 ราย ผลบวก 38 ราย(HI/CI 20, Hospitel 18) เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 1 ราย และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนหน้ามัสยิด แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว รวม 3 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 2 ราย จากบ้านพัก ตรอกวัดช่างแสง แขวงลุมพินี นำส่งตรวจ RT-PCR และเข้ารับการรักษา ณ รพ.สนาม อาคารนิมิบุตร - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 1 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ซ.ประชาสงเคราะห์ 28 แขวงดินแดง เขตดินแดง เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวันปิดเคสใน EOC เขต จำนวน 2 ราย เนื่องจากได้เข้ารับการรักษา ณ Hospital แล้ว - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 7 ราย (ช.7, ญ.-) คงเหลือ 43 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 594 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 68 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 68 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 88 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 19 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 43 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 8 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 4 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1, ส่งต่อ ผป. ใน EOC เขต 3) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี มอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนหุหลาบแดง แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 1 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดยประสานเขตปทุมวัน ส่งต่อ ผป.ใน EOC เขต จำนวน 3 ราย - ส่งต่อ ศบส.35 หัวหมาก และ ศบส.28 กรุงธนบุรี รับเข้า HI ตามความประสงค์ของ ผป. - ติดตามสถานะ ผป. จำนวน 1 ราย ในการรับเข้า รพ. จากฐานข้อมูลระบบ CO-link - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1330 เข้าร่วมประชุมกับเขตปทุมวัน ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ ต้องชนะ ทาง VTC ครั้งที่ 4/64 ณ ห้องประชุมเขตปทุมวัน ชั้น 9 โดยมี รอง ผู้ว่า กทม. (พล.ต.ท.โสภณฯ) เป็นประธานฯ เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 8 ราย (ช.7, ญ.1) คงเหลือ 42 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 452 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 58 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 58 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 73 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 11 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 41 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 7 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. เเละ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์?ที่ 6 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. เเละ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 5 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 4 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 4 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 1 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 4 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 4 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 4) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 4 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0830 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว รวม 5 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 1 ราย จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งตรวจ RT-PCR และเข้ารับการรักษา ณ รพ.สนาม อาคารนิมิบุตร - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 4 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ซ.โรงงานปลาทู และชุมชนวัดวงแข แขวงรองเมือง เวลา 0830 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ ไม่พบ ผป. ใน ECO เขต และจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ 1, หายป่วย 4) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.8, ญ.4) คงเหลือ 38 เตียง

ผลการดำเนินงาน รพ.สนาม ของอาคารรับรอง ทบ.เกียกกาย ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย.64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันเสาร์ที่ 4 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 778 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 93 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 93 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 131 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 24 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 62 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 5 ก.ย. 64 - หยุดตรวจคัดกรองฯ (ทุกๆ วันอาทิตย์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ได้มีเวลาเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในวัน จันทร์ – เสาร์

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 3 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

สก.ทบ. จัดกำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน

วันที่ 2 ก.ย.64 สก.ทบ. จัดกำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 1 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 1 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 770 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 72 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 72 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 98 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 17 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 38 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 2 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันพุธ?ที่ 1 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ จำนวน 8ครัวเรือน พร้อมกับมอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 1 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

โรงพยาบาลสนาม ศูนย์คัดกรอง สโมสรทหารบก วิภาวดี ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ

โรงพยาบาลสนาม ศูนย์คัดกรอง สโมสรทหารบก วิภาวดี ขอขอบคุณการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เป็นกำลังใจให้ค่ะ

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการกีฬา สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 31 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการกีฬา สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4 นายเป็นจิตอาสาร่วมตรวจเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ ศบส.37 สวนหลวง ร.9 เขตสวนหลวง

วันจันทร์ที่ 30 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4 นายเป็นจิตอาสาร่วมตรวจเชิงรุกกับเจ้าหน้าที่ ศบส.37 สวนหลวง ร.9 เขตสวนหลวง โดยออกฉีดยาให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 17 ราย -ชุมชนแหลมทองพัฒนา 7 ราย,ปรีดีพนมยงค์ 1 ราย,อ่อนนุช 17แยก3 2 ราย,อ่อนนุช 17 แยก2 1ราย,อ่อนนุช 33/1 1 ราย,พัฒนาการ 28 ซ.38 2ราย และ พัฒนาการ 52 ซ.38 2 รายเขตสวนหลวง ร.9

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์?ที่? 30 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชน?พระเจน พร้อม จำนวน 3ครัวเรือน พร้อมกับมอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัวที่บ้าน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของสก.ทบ. ประจำวันที่ 29 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของสก.ทบ. ประจำวันที่ 29 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 2 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 2 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 2 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน 1 ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0830 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 2 ราย จากบ้านพัก 106 ซ.สลักหิน แขวงรองเมือง และ 7/133 แฟลต ก.1 (12 ชั้น) ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี นำส่งตรวจ RT-PCR และเข้ารับการรักษา ณ รพ.สนาม อาคารนิมิบุตร เวลา 0830 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ประสานเขตปทุมวันส่งต่อ ผป. จำนวน 1 ราย ใน EOC เขต เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 15 ราย (ช.9, ญ.6) คงเหลือ 35 เตียง

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 28 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,018 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 136 คน

พิธีรับอาหารพระราชทาน ให้กับกำลังพล รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก)

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 0800 รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) จัดพิธีรับอาหารพระราชทาน โดยมี พล.อ.อ.สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 ผู้อัญเชิญอาหารพระราชทาน และเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก ซึ้งเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ รพ.สนามศูนย์คัดกรองฯ และ รองอธิบดีกรมควบคุมโรคและคณะ ร่วมเข้ารับอาหารพระราชทาน ให้กับกำลังพล รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสรทหารบก) ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 27 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 27 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 5 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 2 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 2 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน 1 ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 2 ราย (นำส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1, ติดตามการได้รับการรักษา 1) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 1 ราย และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0830 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 2 ราย จากบ้านพัก 71 อาคารศรีชัยแมนชั่น แขวงรองเมือง นำส่ง รพ.สนาม อาคารนิมิบุตร - รับ - ส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน จำนวน 1 ราย จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งแฟลต 1 (เก่า) ชุมชนเคหะบอนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0830 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ติดตามการได้รับการรักษาส่งยา/ อาหารจาก ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ของ ผป.HI จำนวน 1 ราย ที่ลงทะเบียนในระบบ สปสช. - ประสานกับเขตปทุมวันส่งต่อ ผป. จำนวน 1 ราย ใน EOC เขต เพื่อให้นำเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 1, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 15 ราย (ช.9, ญ.6) คงเหลือ 35 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการสโมสร สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 27 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการสโมสร สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 26 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 847 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 109 คน

คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่37 ร่วม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 2เครื่อง PPE …100 ชุด หน้ากากอนามัย…. 60กล่องและ สิ่งของที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงพยาบาลสนามเกียกกาย

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เวลา 1000 คณะนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่37 ร่วม บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน 2เครื่อง PPE …100 ชุด หน้ากากอนามัย…. 60กล่องและ สิ่งของที่จำเป็น เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนาม กรมยุทธศึกษาทหารบก และ โรงพยาบาลสนามเกียกกาย ในการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นส่วนหนึ่งในการต่อสู้ภัยโควิด -19

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 25 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 25 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 24 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 15 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 15 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 9 ราย (ฉีดวัคซีน 9) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 4 ราย ฉีดวัคซีน 9 ราย และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 6 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0830 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว - รับ-ส่ง ผป. จำนวน 3 ราย จากบ้านพักแขวงลุมพินี นำส่งศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร - รับ-ส่ง ผป.เขตปทุมวัน จำนวน 1 ราย จากบ้านบริเวณโครงการสเเดี้ยมวัน นำส่งจุดตรวจเชิงรุกกลุ่มกรุงเทพใต้ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนสวนลุมพินี - รับ-ส่ง ผป. จำนวน 1 ราย จากบ้านพระราม 6 ซอย 7 แขวงรองเมือง นำส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร์ เวลา 1000 เข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินการศปม.ทภ.1 พื้นที่ 10 เขต กท.ใต้ และเขตบางกะปิ ณ ห้องประชุม บก.พล.ม.2 รอ. โดยมี ผบ.พล.ม.2 รอ.เป็นประธาน เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ 1, หายป่วย 3) ปัจจุบันมี ผป. 15 ราย (ช.8, ญ.7) คงเหลือ 35 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันพุธที่ 25 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองธุรการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 25 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองธุรการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันอังคารที่? 24 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนหลังวัดปทุม?วนาราม? จำนวน 3ครัวเรือน และได้มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 23 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 700 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 114 คน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 23 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 23 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 26 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 26 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 26 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 15 ราย ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ และชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และอาหาร 100 กล่อง ให้ ผป.HI ณ ชุมชนพระเจน แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 7 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0930 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 4 ราย จากบ้านพักแขวงลุมพินี นำส่งศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร เวลา 1330 เข้าร่วมประชุมกับเขตปทุมวัน ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ครั้งที่ 2/64 โดยมี รอง ผว.กทม. (พล.ต.ท.โสภณฯ) เป็นประธานฯ เวลา 1545 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ - , หายป่วย 2) ปัจจุบันมี ผป. 17 ราย (ช.9, ญ.8) คงเหลือ 33 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองแผนและโครงการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 23 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองแผนและโครงการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 22 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 22 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 12 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 12 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 12 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0830 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 5 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 12 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร/ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 1630 ประสานเขตปทุมวัน จำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 19 ราย (ช.9, ญ.10) คงเหลือ 31 เตียง

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริากรสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 21 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริากรสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 21 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 12 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 12 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 12 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 6 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 6 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร/ศูนย์พักคอยโรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 0900 - 1700 ร่วมปฏิบัติงานกับเขตปทุมวัน รับ - ส่ง ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 3, หายป่วย 2) ปัจจุบันมี ผป. 11 ราย (ช.5, ญ.6) คงเหลือ 39 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 21 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 25 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 20 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 20 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 4 ราย และอาหาร ให้ ผป.HI ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ และชุมชนพระเจน แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 13 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 3 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร/โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ และรับ-ส่ง กลับบ้านแขวงรองเมือง/เขตดินแดง 4 ราย เวลา 0900 เข้าร่วมประชุมทาง VTC เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องระหว่าง จนท.ทางเทคนิค EOC เขต และ จนท.ทางเทคนิค สปสช. เวลา 1330 ร่วมกับชุด Army Delivery ส.พัน.12 มอบข้าวสารอาหารแห้ง ให้กับ ปชช. 1 ครอบครัว ที่ขอรับความช่วยเหลือผ่านจิตอาสาแคร์ เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 11 ราย (ช.6, ญ.5) คงเหลือ 39 เตียง

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 19 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,007 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 149 คน

สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

วันที่ 19 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ส่งยาและอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 19 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติ การจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 18 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติ การจัดจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 18 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 20 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 20 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา อาหาร และทำการ swab test ให้ ผป.HI จำนวน 5 ราย ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 6 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 9 ราย เข้าศูนย์แรกรับและส่งต่ออาคารนิมิบุตร และรับ-ส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน จำนวน 1 ราย เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 20 ราย (ช.13, ญ.7) คงเหลือ 30 เตียง เวลา 1600 ร่วมประชุมทางไกล VTC เพื่อชี้แจงการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ ระบบ NHSO HI/CI และจิตอาสาแคร์ โดยมี พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เป็นประธาน

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 18 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,006 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 183 คน

กรมสวัสดิการทหารบก ได้จัดกำลังพล 5 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 ส.ค. 64 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สก.ทบ.ได้จัดกำลังพล 5 นาย ร่วมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ 12 ส.ค. 64 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันพุธที่ 18 ส.ค. 64 เวลา 1000 ณ รพ.วชิรพยาบาล

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 17 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 918 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 163 คน

สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่ออังคารที่ 17 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ส่งยาและอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 17 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผอ.กฌป.สก.ทบ.พบปะผู้นำชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 74

วันที่ 17 ส.ค.64 ผอ.กฌป.สก.ทบ.พบปะผู้นำชุมชนซอยจรัญสนิทวงศ์ 74 เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนบริเวณดังกล่าว ซึ่งมีความกังวลว่าบ้านของตนอยู่ใกล้เตาเผาศพ อาจเป็นต้นเหตุหนึ่งของการติดเชื้อโรคที่กำลังระบาดในชุมชน โดยได้ชี้แจงกับผู้นำชุมชนว่าเตาเผาของวัดอาวุธวิกสิตารามเป็นเตาเผาแบบไร้มลพิษ จึงไม่เป็นสาเหตุของการติดเชื้อโควิค 19 แน่นอน จากนั้นได้มอบหน้ากากอนามัย และได้แจ้งให้ให้ทราบถึงนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในการฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อโควิด 19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งผู้นำชุมชนดังกล่าวมีความเข้าใจและจะนำความไปบอกคนในชุมชนให้ทราบต่อไป

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 16 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,015 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 202 คน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 16 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 16 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 24 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 24 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 24 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยา ให้ ผป.HI จำนวน 9 ราย ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, ชุมชนเคหะบ่อนไก่, ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม และชุมชนพระเจน แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 7 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 8 ราย เวลา 1330 เข้าร่วมประชุมกับเขตปทุมวัน ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพต้องชนะ ทาง VTC ณ ห้องประชุมเขตปทุมวัน ชั้น 9 เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวา ส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 19 ราย (ช.12, ญ.7) คงเหลือ 31 เตียง

สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ส่งยาและอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่และร้านสปา BTS ชิดลม จำนวน 6 ครัวเรือน

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ส.ค. 64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนพระเจน ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม และศูนย์พักคอยรร.เตรียมอุดมศึกษา? รวมจำนวน 2 ครัวเรือน 1 ศูนย์?พักคอย

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่เขตปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 15 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่เขตปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 15 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 15 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 15 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 15 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 9 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 6 ราย เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวา ส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 21 ราย (ช.14, ญ.7) คงเหลือ 29 เตียง

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่เขตปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 14 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์สาธารณสุขพื้นที่เขตปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 14 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 27 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 27 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 27 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 23 ราย ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1700 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 3 เที่ยว รับ-ส่ง ผป. จำนวน 4 ราย เวลา 1400 เข้าร่วมประชุม VTC ชี้แจงการแก้ไขปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ ระบบ NHSO HI/CI เวลา 1500 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวา ส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 26 ราน (ช.18, ญ.8) คงเหลือ 26 เตียง

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 14 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1145 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 232 คน

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 13 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,028 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 201 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา จัดกำลังพล 4 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน ณ สวนหลวง ร.9

วันที่ 13 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา จัดกำลังพล 4 นายร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 57 ตรวจเชิงรุกและฉีดวัคซีน ณ สวนหลวง ร.9

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 13 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 4 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการจัดกำลังพล สก.ทบ. เป็นจิตอาสาร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ผลการปฏิบัติการจัดกำลังพล สก.ทบ. เป็นจิตอาสาร่วมเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 12 ส.ค. 64 ดังนี้ 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 30 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 30 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 30 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 10 ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวล 0900 ติดต่อ ผป. ใน EOC Portal เขตปทุมวัน จำนวน 10 คน เพื่อสอบถามรายละเอียดประกอบการส่งต่อ ผป. ผล กลับไปรักษา ตจว. 2 ราย เข้ารับการรักษา รพ. 1 ราย เข้าศูนย์พักคอยอื่น 1 ราย เข้า HI 3 ราย นอกเขต 3 ราย(เข้า HI/CI พื้นที่) เวลา 0900 - 1700 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 22 คน ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว รับ-ส่ง ผป.จำนวน 8 คน เวลา 1500 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์ พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง ปัจจุบันมี ผป. 25 คน(ช.14, ญ.11) คงเหลือ 25 เตียง

จกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

วันที่ 12 ส.ค. 64 เวลา 0800 พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ.? เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.? จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 โดยมีกิจกรรมมอบอาหารปรุงสุก จำนวน 300 กล่อง ให้กับวัดน้อยนพคุณและชุมชนวัดน้อยนพคุณ

พิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานจัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๔

ารปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 11 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 922 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 138 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

วันพุธ?ที่ 11 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและทำการ swab test ให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนพระเจน และชุมชนร่วมฤดี รวมจำนวน 7 ครัวเรือน และ 1 แคมป์คนงาน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

วันพุธ?ที่ 11 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่ และเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม. จำนวน 7 ครัวเรือน

ให้การต้อนรับ ผบ.วทบ./หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล ทบ.

เมื่อวันพุธ ที่ 11 ส.ค. 64 เวลา 1000 ผบ.วทบ./หัวหน้าคณะทำงานศึกษาและพัฒนาสิทธิและสวัสดิการของกำลังพล ทบ. พร้อมด้วย ดร.เฉลิมพล และ พ.ต.ดร.วีระยุทธ คณะทำงานฯ ได้เดินทางมาเข้าพบ จก.สก.ทบ. เพื่อหารือแนวนโยบายการดำเนินงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้เดินทางมาเยี่ยมชม พร้อมรับฟังข้อมูลการดำเนินงานของฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล กอท.สก.ทบ. โดยมี ผอ.กอท.สก.ทบ, รอง ผอ.กอท.สก.ทบ. และ หน.ฝ่ายดำเนินกรรมวิธีข้อมูล ให้การต้อนรับ

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา ได้จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ศบส.57 สวนหลวง ร.9

วันที่ 11 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา ได้จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ ศบส.57 สวนหลวง ร.9 ในการตรวจเชิงรุก ณ ชุมชนมิตรภาพ เขตประเวศน์ กทม. มีผู้รับตรวจ 61 ราย พบติดเชื้อ 16 ราย

ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสา หน่วย สก.ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน เขตปทุมวัน ประจำวันที่ 10 ส.ค. 64

ผลการปฏิบัติการจัดจิตอาสา หน่วย สก.ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน เขตปทุมวัน ประจำวันที่ 10 ส.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 144 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 59 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 59 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 2 นาย สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ส่ง ชุดยาให้ ผป.HI จำนวน 2 คน แขวงรองเมือง และกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 คน สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 15 คน แขวงลุมพินี เวลา 1300 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 6 คน สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ตรวจคัดกรองเชิงรุก คนไร้บ้าน ร่วมกับ พม. ณ สถานีรถไฟหัวลำโพง จำนวน 120 คน (ผลบวก 35 คน) และส่งเข้ารับการกักตัว ณ ศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู (บางกอกน้อย) - สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว 1) เวลา 0800 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 5 คน(ช.2, ญ.2, ด.ช.1) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน และ ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ไปจุดตรวจ swab วัดยาง ถ.อ่อนนุช เขตสวนหลวง 2) เวลา 1300 รับ-ส่ง ผู้ป่วย จำนวน 2 คน(ช.2) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ไปส่งยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 3) เวลา 1400 รับ-ส่ง ผู้ป่วยจำนวน 10 คน จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังศูนย์พักคอยเขตพระนคร วัดอินทรวิหาร 4) เวลา 1600 รับ-ส่ง ผป. จำนวน10 คน จากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปยังศูนย์คนไร้บ้าน สุวิทย์ วัดหนู(บางกอกน้อย) เวลา 1330 เข้าร่วมประชุม VTC แนวทางปฏิบัติงานร่วมกับจุดบริการ ปชช. โดยมี รอง หน.ฝกร.ศปก.ทบ.เป็นประธาน เวลา 1600 ประสานการรับ ผู้ป่วยเข้าใหม่ และจำนวน ผู้ป่วยปัจจุบัน ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 1630 เข้าร่วมประชุม VTC ชี้แจงการปฏิบัติและบริหารงานร่วมกับเขตต่างๆ ผ่าน link โดยมี เลขานุการ ศปก.ศูนย์บูรณาการ เป็นประธาน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 10 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 995 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 154 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์และกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี และศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์

เมื่อวัน?ที่ 10 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์และกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 6 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี และศูนย์สาธารณสุข 5 จุฬาลงกรณ์ มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation จำนวน 10 ครัวเรือน ในเขตปทุมวัน กทม.

ผลการปฏิบัติการจัดกำลังพลเป็นจิตอาสาร่วมของกรมสวัสดิการทหารบก เพื่อช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เขตปทุมวัน ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64 ดั

ผลการปฏิบัติการจัดกำลังพลเป็นจิตอาสาร่วมของกรมสวัสดิการทหารบก เพื่อช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เขตปทุมวัน ประจำวันที่ 9 ส.ค. 64 ดังนี้ 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 36 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 21 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 21 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ติดตาม และรับ-ส่ง ชุดยาให้ ผป.HI จำนวน 14 คน ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 1400 ประสาน ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 8 ครอบครัว(12 คน) ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ - สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 5 เที่ยว 1) เวลา 0800 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 3 คน(ช.1, ญ.2) จากชุมชนริมคลองนางหงส์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน ไปจุดตรวจ swab ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ณ วัดดวงแข 2) เวลา 0930 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คน(ญ.) จาก 145/7 ถ.เจริญเมือง แขวงรองเมือง ไปจุดตรวจ swab ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ ณ วัดดวงแข 3) เวลา 1100 รับ-ส่ง ผู้ป่วย จำนวน 2 คน(ช.1, ญ.1) จากชุมชนบ่อนไก่ เข้าศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส 4) เวลา 1300 รับ-ส่ง ผู้ป่วย จำนวน 1 คน(ญ.) จาก 55 ตรอกซอยธรรมา สะพานสาม ปทุมวัน ไปตรวจเชิงรุก RT-PCR อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนสวนลุมพินี 5) เวลา 1500 รับ-ส่ง ผู้ป่วย จำนวน 3 คน(ญ.3) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ไปส่งยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เวลา 1330 เข้าร่วมประชุม EOC 50 เขต ทาง VTV กับ ผอ.เขตปทุมวัน/หน.ฝ่ายปกครอง/หน.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเขตปทุมวัน ชั้น 9 เวลา 1530 ประสานการรับ ผป.เข้าใหม่ และจำนวน ผป.ปัจจุบัน ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 9 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,033 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 185 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการจัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวัน?ที่ 9 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการจัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation จำนวน 13 ครัวเรือน ในเขตปทุมวัน กทม.

สก.ทบ.ร่วมพิธีมอบสินไหมมรณกรรมทหาร

วันที่ 7 ส.ค.64 พลตรี ธวัชชัย ศิริปรุ ที่ปรึกษา สก.ทบ. เป็นผู้แทนหน่วย สก.ทบ.ร่วมพิธีมอบสินไหมมรณกรรมทหารซึ่งกองทัพบกและกระทรวงกลาโหมได้ทำความตกลงไว้กับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รวม 1,100,000 บาท ให้กับครอบครัวของ อาสาสมัครทหารพราน เกียรติขจร นาคดี ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อความไม่สงบใช้อาวุธปืนยิงใส่ฐานปฏิบัติการ บริเวณสามแยกบ้านแฆแบะ หมู่ที่ 1 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 ณ วัดดงสะคร่าน จว.ขอนแก่น โดยมี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกท่านที่ 1 เป็นประธาน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา จัดกำลังพล 4 นาย เป็นจิตอาสาร่วมสนับสนุนการเตรียมสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน

วันที่ 9 ส.ค.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการกีฬา จัดกำลังพล 4 นาย เป็นจิตอาสาร่วมสนับสนุนการเตรียมสถานที่ในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ณ สวนหลวง ร.9 กทม.

สรุปผลการปฏิบัติของจิตอาสา กรมสวัสดิการทหารบก สนับสนุนชุดตรวจเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 8 ส.ค. 64

สรุปผลการปฏิบัติของจิตอาสา กรมสวัสดิการทหารบก สนับสนุนชุดตรวจเชิงรุกเพื่อช่วยเหลือประชาชน ประจำวันที่ 8 ส.ค. 64 ดังนี้ 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 21 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 21 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 21 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 ประสาน ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 12 คน ในแขวงรองเมือง และแขวงวังใหม่ - สนับสนุน รยบ.ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 4 เที่ยว 1) เวลา 0930 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 2 คน(ญ.1, ด.ช.1) จากชุมชนวัดดวงแข และชุมชนบ้านครัวใต้ ไปส่งยังศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส 2) เวลา 1300 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คน(ญ.) จาก SQ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กลับมา HI ที่บ้าน ซอยปลูกจิต แขวงลุมพินี 3) เวลา 1430 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 5 คน(ช.1, ญ.5) จากบ้านพักตรอกสุนทรพิมล, ซอยรองเมือง 1 และอาคารศรีลิขิตแมนชั่น แขวงรองเมือง ไปส่งยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ 4) เวลา 1600 รับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 1 คน(ด.ช.) จาก SQ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กลับมา HI ที่บ้าน แฟลตเก่า 2 ชั้น 3 ชุมชนบ่อนไก่ แขวงลุมพินี

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองธุรการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 8 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองธุรการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 7 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 1,057 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 178 คน

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19

วันที่? 7 ส.ค. 64 เวลา 15:00 น. กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19 ศพที่? 594 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก ดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วย

เมื่อวัน?ที่ 7 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation จำนวน 8 ครัวเรือน เขตปทุมวัน กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 6 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 940 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 164 คน

พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะ มอบยาฟ้าทลายโจรให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทบ.จำนวน 500 ชุด

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะ มอบยาฟ้าทลายโจรให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทบ.จำนวน 500 ชุด โดยมี พันเอกสุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการและ กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวัน?ที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการและ กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่ และเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองแผนและโครงการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองแผนและโครงการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

รับมอบยาฟ้าทลายโจรให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทบ.จำนวน 500 ชุด

เมื่อวันที่ 6 ส.ค.64 พลตรี รชต วงษ์อารีย์ เจ้ากรมการสารวัตรทหารบกและคณะ มอบยาฟ้าทลายโจรให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.สนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทบ.จำนวน 500 ชุด โดยมี พันเอกสุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก เป็นผู้แทนรับมอบ

จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation

เมื่อวัน?ที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการและ กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนบ่อนไก่ และเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน กทม.

จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

สนับสนุนกำลังพล ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 6 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองแผนและโครงการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 5 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 849 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 150 คน

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

พ.อ.ชำนาญ ใจทัน ผอ.กผค.สก.ทบ.พร้อมกำลัง เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพภรรยา จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ก้านจักร และได้มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ กรณีครอบครัวถึงแก่กรรม ให้กับ จ.ส.อ.สุรศักดิ์ ก้านจักร จำนวน 6,000 บาท

บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ททบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๔

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ และกองกิจการร้านสวัสดิการกลางจัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี

วันพฤหัสบดีที่ 5 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ และกองกิจการร้านสวัสดิการกลางจัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบยาและชุดยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่เข้าระบบ home isolation ณ ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนพระเจน เขตปทุมวัน กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี

เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก จัดกำลังพล 10 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม.

กองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี

ผลการปฏิบัติงานของกรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ในการสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. ประจำวันที่ 4 ส.ค.64 สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 946 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 196 คน

กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19

วันที่ 4 ส.ค. 64 เวลา 15:00 น. กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19 ศพที่ 575 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ณ วัดโสมนัสวิหาร กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 4 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 3 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์ จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันที่ 4 ส.ค.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการสงเคราะห์ จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ อาคารกีฬาในร่ม ศูนย์เยาวชนลุมพินี สวนลุมพินี เขตปทุมวัน

ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี

ผลการปฏิบัติงานจิตอาสาสนับสนุนศูนย์สาธารณสุข 16 ลุมพินี เพื่อช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 3 ส.ค.64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน 6 ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 6 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (จากผู้ป่วยเขียวเป็นเหลือง) จำนวน 6 ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ - ประสาน ศูนย์เคลื่อนย้ายกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนับสนุนยานพาหนะรับ-ส่งผู้ป่วย จำนวน 6 คน(ชาย 3, หญิง3) จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส และวัดดวงแข เวลา 0830 ไปยังศูนย์แรกรับและส่งต่อ กระทรวงสาธารณสุข อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 3 ส.ค. 64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองกิจการสโมสร ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การบริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in) ณ โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี เขตพญาไท กทม. สรุปได้ดังนี้ 1.ผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองฯ จำนวน 912 คน 2.ผลการตรวจพบเชื้อ (Positive) จำนวน 169 คน 3.รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 35 คน 4. รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 134 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ และกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันที่ 3 ส.ค.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองแผนและโครงการ และกองกิจการร้านสวัสดิการกลาง จัดกำลังพล 4 นาย สนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี ในการตรวจหาเชื้อเชิงรุกและช่วยเหลือประชาชนซึ่งเป็นผู้ป่วย ในพื้นที่ปทุมวัน/ลุมพินี โดยการปฏิบัติในวันนี้ ได้ส่งยารักษาโรคและเครื่องยังชีพให้แก่ผู้ป่วยที่รักษาตัวที่บ้าน (home isolate) ณ พื้นที่ชุมชนบ่อนไก่ ถ.พระรามสี่ เขตปทุมวัน กทม.

กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการออมทรัพย์ จัดกำลังพล 3 นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด

เมื่อวันที่ 2 ส.ค.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดยกองการออมทรัพย์ จัดกำลังพล 3 นาย สนับสนุนศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ณ อาคาร TGN ชั้น 1 ททบ. เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนซึ่งประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การระบาดโรคไวรัสโควิด19

กองทัพบกโดย กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน จัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.”

กองทัพบกโดย กองกิจการสโมสร กรมสวัสดิการทหารบก ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ,กรุงเทพมหานครและองค์กรเอกชน จัดตั้ง “รพ.สนามศูนย์คัดกรองสโมสร ทบ.” ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. เพื่อบริการตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด19 ให้กับกำลังพลและประชาชนทั่วไป หากตรวจพบ จะได้พบแพทย์ทันทีก่อนกลับ โดยศูนย์คัดกรองดังกล่าว ได้เปิดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ทั้งการตรวจหาเชื้อ,การคัดกรองผู้ติดเชื้อ,การแยกประเภทผู้ป่วย, การรักษาเบื้องต้น ,การส่งผู้ป่วยเข้าสู่ระบบการรักษาตามความรุนแรงของโรค และยังได้จัดสถานที่ตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด 96 เตียง ไว้เป็นที่พักคอยสำหรับผู้ป่วย ในระหว่างรอการส่งตัวเข้ารับการรักษา สำหรับประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจคัดกรอง ต้องลงทะเบียนเข้ารับบริการ ทางระบบออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น QueQ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน เริ่มตั้งแต่ 1ส.ค.64 เป็นต้นไป ในเวลา 08:00 - 18:00 น. และเมื่อลงทะเบียนจะได้รับรหัสที่ใช้ในการนัดหมาย และให้มาตามนัดพร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมา เพื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองต่อไป โดยสามารถรองรับผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองประมาณ 1,000 รายต่อวัน ทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบก ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำงานภาพรวมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ในวันแรกของการเปิดรพ.สนามศูนย์คัดกรอง โดยมีเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกให้การต้อนรับ

ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลกองทัพบกและประชาชนที่มีญาติเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19

ประชาสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลกองทัพบกและประชาชนที่มีญาติเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 ทราบอีกครั้ง กองทัพบกพร้อมให้การช่วยเหลือจัดการศพซึ่งเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบครบวงจร โดย”ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น” เริ่มตั้งแต่ การจัดรถพร้อมหีบศพไปรับศพจากสถานที่ที่เสียชีวิต นำมาประกอบฌาปนกิจ ณ ฌาปนสถานของกองทัพบก ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด และวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต เขตบางเขน อย่างสมเกียรติ และถูกต้องตามหลักของศาสนา โดยสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด กองทัพบก โทร 020927766 หรือ โทร 022705685-9

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ.พื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ.พื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 9.89แสนบาทติดต่อ พ.อ.อนันต์ รักษาวงศ์ 0611649395

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์ส้าหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.2 รอ.พื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี

โครงการบ้านธนารักษ์ส้าหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.2 รอ.พื้นที่ ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ.เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจ้าเป็นขั้นพื้นฐาน ราคา 1,390,000 บาท สนใจโครงการฯ ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝสก.พล.ม.๒ รอ. ร.ท.ไพริน รอเซ็น โทร. 08 9662 3293 โทร.ทบ. 95049

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.12 พื้นที่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี

โครงการบ้านธนารักษ์สาหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.12 พื้นที่ ต.บ้านพระ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของ ทบ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกาลังใจของข้าราชและลูกจ้างดังกล่าวตามความจาเป็นขั้นพื้นฐาน บ้านเดี่ยวราคาเริ่มต้น 1.75 ล้านบาทติดต่อ โทรศัพท์,LINE ID 0863167417

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ

การประชุมพิจารณาจัดสรรผลกำไรของกิจการสวัสดิการฯ เมื่อวันพุธที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑๐๐ ณ ห้องประชุม สก.ทบ. ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. โดยมี พ.อ.สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานฯ

ชุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ภายใน อาคาร บก.สก.ทบ. ได้ดำเนินการตรวจแนะนำ

วันอังคารที่ ๒๙ มิ.ย. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ - ๑๐๓๐