ข่าวสารและกิจกรรม


ชุดทหารช่าง ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร

ชุดทหารช่าง ช.๑๑ พัน.๖๐๒ ได้เริ่มเข้ามาดำเนินการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าพระวิหาร วัดโสมนัสวิหาร เพื่อเตรียมการในการรับเสด็จฯ เมื่อ ๑ ต.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการเตรียมสำนักงานที่ปรึกษาคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการเตรียมสำนักงานที่ปรึกษาคณะกรรมการสวัสดิการ ทบ. ณ ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการซ่อมระบบประปา กกฬ.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจการซ่อมระบบประปา กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกฬ.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ก.ย. ๖๕

"เมื่อสูญเสีย ขอให้คิดถึงเราเป็นคนแรก"

"เมื่อสูญเสีย ขอให้คิดถึงเราเป็นคนแรก" (กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 092-247-2584)

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมตรวจรับงวดงานบ้านธนารักษ์ กรมการสัตว์ทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมตรวจรับงวดงานบ้านธนารักษ์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงาน หอประชุมกองทัพบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการจัดกำลังพลเข้าปฏิบัติงาน หอประชุมกองทัพบก ณ ห้องรับรอง สง.จก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕

ผอ.กสม.สก.ทบ., รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ประชุมร่วมกับนายช่างศิระฯ หน.วิศวกรโครงการก่อสร้างหอประชุม ทบ. และบริษัท True corporation

ผอ.กสม.สก.ทบ., รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. ประชุมร่วมกับนายช่างศิระฯ หน.วิศวกรโครงการก่อสร้างหอประชุม ทบ. และบริษัท True corporation เพื่อเป็นแนวทางการวางระบบอินเตอร์เน็ต ไวไฟ โทรศัพท์มือถือสำหรับการจัดตั้งสำนักงานประจำอาคารหอประชุมฯ เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล กรมสวัสดิการทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล กรมสวัสดิการทหารบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานกองทัพบกวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ได้ทำความสะอาดพระอุโบสถและพระมหาเจดีย์

เจ้าหน้าที่ฌาปนสถานกองทัพบกวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต ได้ทำความสะอาดพระอุโบสถและพระมหาเจดีย์ เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. แผนกที่อยู่อาศัย พื้นที่สามเสน ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท พัฒนาพื้นที่แฟลตกองทัพบกส่วนกลางสามเสน

กสค.สก.ทบ. แผนกที่อยู่อาศัย พื้นที่สามเสน ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไท พัฒนาพื้นที่แฟลตกองทัพบกส่วนกลางสามเสน (Big Cleaning) ประจำเดือน กันยายน เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบสารสนเทศงานด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของระบบสารสนเทศงานด้านส่งกำลังบำรุง (LOGSMIS) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (วาระพิเศษ) และประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก (วาระพิเศษ)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก (วาระพิเศษ) และประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก คอร.ทบ. (วาระพิเศษ)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมอำนวยการร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก คอร.ทบ. (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (วาระพิเศษ)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมการปรับลดประมาณการรายรับ - รายจ่ายของกิจการออมทรัพย์ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมการปรับลดประมาณการรายรับ - รายจ่ายของกิจการออมทรัพย์ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณามูลค่าสินทรัพย์ การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน โดยมีคณะทำงานจำหน่ายหนี้ อทบ.ค้างนาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารรับ - ส่งกำลังพล สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมกำหนดเส้นทางเดินรถโดยสารรับ - ส่งกำลังพล สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ กธก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณางบประมาณในการเก็บตัวฝึกซ้อม และการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (Tops Market)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร บริษัท เซ็นทรัล ฟู๊ด รีเทล จำกัด (Tops Market) โดยมีการหารือถึงแผนการพัฒนาพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ของร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก ซึ่งมีแนวคิดที่จะพัฒนาในรูปแบบ discount stores ภายใต้แบรนด์ go save ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางเขน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์กองทัพบก (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางเขน เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา ให้การต้อนรับ จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างบ้านพัก กำลังพลของ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก และบ้านรับรอง กองทัพบก

พล.อ. ชลธิศ เลาหะคามิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา ให้การต้อนรับ พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างบ้านพัก กำลังพลของ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก และบ้านรับรอง กองทัพบก ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก รามอินทรา เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ศสท.สก.ทบ. ประจำเดือนกันยายน ๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ ศสท.สก.ทบ. ประจำเดือนกันยายน ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕

กรมสวัสดิการทหารบก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย

กรมสวัสดิการทหารบก จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อทดแทนโลหิตที่ขาดแคลนของสภากาชาดไทย โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๗ นาย ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ, ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ, ประชุมติดตามการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และประชุมติดตามการแก้ไขปัญหากองทุนชุมชน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุม นขต.สก.ทบ. ประจำสัปดาห์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ก.ย. ๖๕

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผบ.ทบ. นำคณะกรรมการ ทบ. และ สมาคมแม่บ้าน ทบ. เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ และรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาดออนไลน์ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๓๗

รอง จก.สก.ทบ. (๒) ร่วมกับ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี), กพ.ทบ. และ กบ.ทบ. เข้าพบปะหารืออธิบดีกรมธนารักษ์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) ร่วมกับ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี), กพ.ทบ. และ กบ.ทบ. เข้าพบปะหารืออธิบดีกรมธนารักษ์ เรื่อง แนวทางการดำเนินการของ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ในการจัดสวัสดิการในเชิงธุรกิจ โดยมี ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็น หน.คณะฯ ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมธนารักษ์ เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับผู้บริหารศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ณ ห้องรับรอง สง.จก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก (วาระพิเศษ)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ก.ย. ๖๕

ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กรส.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ บริษัท วิวาเช่ เรื่องอาคารรับรองเกษะโกมล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับ บริษัท วิวาเช่ เรื่องอาคารรับรองเกษะโกมล ณ ห้องรับรอง สง.จก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลกำลังพลเกษียณอายุราชการ กำลังพลดีเด่น และมอบถุงของขวัญให้แก่กำลังพล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลกำลังพลเกษียณอายุราชการ กำลังพลดีเด่น และมอบถุงของขวัญให้แก่กำลังพล เนื่องในวัน สถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๗๔ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธาน พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กรมสวัสดิการทหารบก และพิธีสงฆ์

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธาน พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ กรมสวัสดิการทหารบก และพิธีสงฆ์ เนื่องในวัน สถาปนา กรมสวัสดิการทหารบก ครบรอบปีที่ ๗๔ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยตามนโยบายของ ผบ.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจเยี่ยมสโมสร ทบ. (ส่วนกลาง) เพื่อติดตามและรับทราบการดำเนินงานของหน่วยตามนโยบายของ ผบ.ทบ. และงานที่สำคัญของหน่วย รวมถึงปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. พร้อมด้วย หน.นขต.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดีกับ รอง จก.สก.ทบ. (๑) ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. พร้อมด้วย หน.นขต.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดีกับ พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) ที่ได้รับพระราชทานยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ รอง จก.จบ./ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการของ กอท.สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ พ.อ. นฤดล สุขมา รอง จก.จบ./ประธานกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการของ กอท.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๕

ผบ.ทบ. ร่วมงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือ เตรียมจัดการแข่งขันมวยไทยโปรดักชั่นระดับโลกใน ชื่อศึก “ONE LUMPINEE”

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ร่วมงานแถลงข่าวประกาศความร่วมมือ เตรียมจัดการแข่งขันมวยไทยโปรดักชั่นระดับโลกใน ชื่อศึก “ONE LUMPINEE” โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมงาน ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) เมื่อ ๑๒ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการรับตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน กอท.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการรับตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน กอท.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุพการีที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ. ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ./ประธานกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก สอท.สก.ทบ. จำกัด ที่ถึงแก่กรรม

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ./ประธานกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด เป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือสมาชิก สอท.สก.ทบ. จำกัด ที่ถึงแก่กรรม ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของกำลังพลที่เสียชีวิต ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕

ศสท.สก.ทบ. รับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ.

ศสท.สก.ทบ. รับการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ทบ. โดยมี ผอ.กองรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศซบ.ทบ. เป็นประธานในการตรวจสอบ ณ รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ และรับมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ และรับมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมพิธี ณ ห้อง จปร. ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติกองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. รับฟังสรุปผลการตรวจกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก จาก สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. รับฟังสรุปผลการตรวจกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก จาก สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก ณ ห้องรับรอง สง.จก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ย. ๖๕

รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. พร้อม หน.แผนกจัดเลี้ยงฯ, หน.ฝ่ายสจ๊วต และ ปษ.ฝ่ายอาคารแผนกบริการฯ เข้าหารือร่วมกับผู้แทน พธ.ทบ., สส., หน.วิศวกรประจำอาคารหอประชุม และบริษัทวางระบบสื่อสาร

รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. พร้อม หน.แผนกจัดเลี้ยงฯ, หน.ฝ่ายสจ๊วต และ ปษ.ฝ่ายอาคารแผนกบริการฯ เข้าหารือร่วมกับผู้แทน พธ.ทบ., สส., หน.วิศวกรประจำอาคารหอประชุม และบริษัทวางระบบสื่อสาร ถึงจำนวนรายการ ความจำเป็น และราคาในการจัดหาครุภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดตั้งสำนักงาน และอุปกรณ์ครัวสำหรับการจัดเลี้ยงในเบื้องต้นประจำอาคารหอประชุม ทบ.แห่งใหม่ เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๕

ผอ.กสท.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผอ.กสท.สพบ.กพ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประสานการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมี ผู้แทน กผค.สก.ทบ., กสค.สก.ทบ., กอท.สก.ทบ. และ กฌป.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๒) เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ กองทัพบก เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ กองทัพบก

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ กองทัพบก เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการของ กองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ)

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผู้บัญชาการทหารบก ต่อ หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จ ประจำปี ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จ ประจำปี ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการปรับปรุง อาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) พร้อมคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการปรับปรุง อาคารรับรองกองทัพบก (เกียกกาย) โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๕

หน.สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ.

พล.ต. เอี่ยม น้ำจันทร์ หน.สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) และ พ.อ. ธรรณพ ถนัดอักษร รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เข้าร่วมคณะฯ ณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ มทบ.๑๗ พื้นที่ จว.ก.จ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๕

ปช.ทบ. ประธานกรรมการตรวจการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการ ทบ. และคณะ เข้าพบ จก.สก.ทบ.

พล.ท. นพดล ชั้นประดับ ปช.ทบ. ประธานกรรมการตรวจการดำเนินงานของกิจการสวัสดิการ ทบ. และคณะ เข้าพบ พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ก.ย. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทย และทักษะแม่ไม้มวยไทยกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก (มวยไทยลุมพินี) เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการกิจการฌาปนาสถาน ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๕

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการกิจการฌาปนาสถาน ทบ. ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๕

ผอ.กสม.สก.ทบ., รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. เข้ารับฟังรายละเอียดและสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งสำนักงานประจำหอประชุม ทบ.

ผอ.กสม.สก.ทบ., รอง ผอ.กสม.สก.ทบ. เข้ารับฟังรายละเอียดและสำรวจพื้นที่ในการจัดตั้งสำนักงานประจำหอประชุม ทบ. หลังรับมอบอาคารฯ จากบริษัทเบญจมาศ ใน ๑ มี.ค. ๖๖ โดยมี นายช่างศิระ ประสพรส/ หน.วิศวกรฯ หน.ผช.หน. โครงการก่อสร้างฯ และ นายช่างวชิรวิชญ์ ม่วงคุณ/ วิศวกรไฟฟ้ากำลัง ตอบข้อซักถามและพาเข้าชมความคืบหน้าการติดตั้งงานระบบประจำอาคาร เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๕

ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าครบรอบปีที่ ๓๘

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าครบรอบปีที่ ๓๘ ณ พระที่นั่งอุดมวนาภรณ์ เมื่อ ๓๑ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เข้ากราบพระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และพระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (เจิม)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้ากราบพระราชกิตติมงคล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และพระครูปลัดสัมพิพัฒนเมธาจารย์ (เจิม) เลขานุการวัดโสมนัสราชวรวิหาร เพื่อเตรียมการในงานกฐินพระราชทาน ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาการบริหารงานกองทุนชุมชน สก.ทบ.

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาการบริหารงานกองทุนชุมชน สก.ทบ. ชุมชนที่ ๕ และ ๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอท.สก.ทบ. จำกัด ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. (คบผ.ทบ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อน ทบ. (คบผ.ทบ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓๐ ส.ค. ๖๕

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาการบริหารงานกองทุนชุมชน สก.ทบ.

คณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานกองทุนชุมชน ทบ. ได้ดำเนินการตรวจติดตามผลการแก้ไขปัญหาการบริหารงานกองทุนชุมชน สก.ทบ. ชุมชนที่ ๓ และ ๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด กองทัพบก

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด กองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ส.ค. ๖๕

กสม.สก.ทบ. ได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร มาให้ความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพล ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย

กสม.สก.ทบ. ได้เชิญวิทยากรจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร มาให้ความรู้ความเข้าใจให้กับกำลังพล ในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมี ผอ.กสม.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธี เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัยและฝึกซ้อมการหนีไฟ ณ ห้องวีไอพี ๑ สโมสรทหารบก เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๕

ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) จัดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ

ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) จัดการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ โดยมี ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานการประชุมโดยมี ผอ.กกฬ.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สง.สนามมวยเวทีลุมพินี เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ม.ล. แพรวสุวรรณ ทองแถม มารดา พ.ท.หญิง ภิมลณัสมิ์ เฟื่องฟู

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรมศพ ม.ล. แพรวสุวรรณ ทองแถม มารดา พ.ท.หญิง ภิมลณัสมิ์ เฟื่องฟู ณ ศาลา ๘ วัดโสมนัสวรวิหาร เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการพีเอ็กซ์ กองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมกำหนดการซักซ้อมการรับตรวจกองทุนชุมชน สก.ทบ. (ซ้อมใหญ่)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานประชุมกำหนดการซักซ้อมการรับตรวจกองทุนชุมชน สก.ทบ. (ซ้อมใหญ่) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕

สก.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

สก.ทบ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล โดยมีกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๒๑ นาย เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจความพร้อม และซักซ้อมพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด กองทัพบก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ. (๑) ตรวจความพร้อม และซักซ้อมพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ในสังกัด กองทัพบก ที่สอบเข้าศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมการพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่นๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๔/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายร้อยตรีผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ โดยมี จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายร้อยตรีผู้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๒๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกำหนดการซักซ้อมการรับตรวจกองทุนชุมชน สก.ทบ. (ซ้อมย่อย)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกำหนดการซักซ้อมการรับตรวจกองทุนชุมชน สก.ทบ. (ซ้อมย่อย) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๕

คณะทำงานพิจารณาการสนับสนุน รร.ทบอ. เดินทางไปตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. สื่อสารสงเคราะห์ (สส.) และ รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ. (ขส.ทบ.) จว.กรุงเทพฯ

คณะทำงานพิจารณาการสนับสนุน รร.ทบอ. เดินทางไปตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. สื่อสารสงเคราะห์ (สส.) และ รร.ทบอ. ช่างกล ขส.ทบ. (ขส.ทบ.) จว.กรุงเทพฯ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรที่สอบเข้าศึกษาใน รร.ตท.สปท. ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดพิธีมอบเงินรางวัลให้แก่บุตรที่สอบเข้าศึกษาใน รร.ตท.สปท. ปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการชุดตรวจ สตน.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการชุดตรวจ สตน.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ได้เชิญคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือกำลังพล และขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนหนี้สิน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ได้เชิญคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย เข้าร่วมหารือแนวทางการช่วยเหลือกำลังพล และขอความอนุเคราะห์ลดหย่อนหนี้สิน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

ยย.กสค.สก.ทบ. และ ยย.ทบ. ร่วมตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่เกียกกาย

ยย.กสค.สก.ทบ. และ ยย.ทบ. ร่วมตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและอุปกรณ์ควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่เกียกกาย เพื่อแก้ปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อย เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายรับ - รายจ่าย และการจัดสรรกำไรสุทธิของกิจการสวัสดิการ ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายรับ - รายจ่าย และการจัดสรรกำไรสุทธิของกิจการสวัสดิการ ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

คณะทำงานพิจารณาการสนับสนุน รร.ทบอ. เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. บริบูรณ์ธนวัฒน์ (มทบ.๓๗) โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะฯ

คณะทำงานพิจารณาการสนับสนุน รร.ทบอ. เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ทบอ. บริบูรณ์ธนวัฒน์ (มทบ.๓๗) โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะฯ เมื่อ ๑๘-๑๙ ส.ค. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๙

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วพบ. ครบรอบปีที่ ๕๙ ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ ชั้น ๗ อาคารกองการศึกษา วพบ. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมหน่วยรับโอนความรับผิดชอบ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมหน่วยรับโอนความรับผิดชอบ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานเปิดอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานเปิดอบรมการบริหารการเงินส่วนบุคคล ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

กำลังพลกรมสวัสดิการทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

กำลังพลกรมสวัสดิการทหารบก ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬากรมยุทธศึกษาทหารบก เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายรับ-รายจ่าย และการจัดสรรกำไรสุทธิของกิจการสวัสดิการ ทบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณารายรับ-รายจ่าย และการจัดสรรกำไรสุทธิของกิจการสวัสดิการ ทบ. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ โดยมี ผอ.สบง.สปช.ทบ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สปช.ทบ. เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๖๕

สก.ทบ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

สก.ทบ. จัดกำลังพล จำนวน ๒๐ นาย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกับสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ณ คลองวัดสิตาราม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๖๕

ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ. โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม

พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนากิจการสวัสดิการ ทบ. โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ สนามกีฬากรมยุทธ์ ยศ.ทบ. เมื่อ ๑๘ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการอำนวยการ ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ผ่อนส่ง พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กรส.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ปัญหากองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ปัญหากองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๕

ผอ.กสม.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สก.ทร. ครบรอบปีที่ ๖๘

พ.อ. ชำนาญ ใจทัน ผอ.กสม.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนา สก.ทร. ครบรอบปีที่ ๖๘ ณ ห้องประชุม สก.ทร. ๑ ชั้น ๓ เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนายทหารประทวนที่เข้ารับราชการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนายทหารประทวนที่เข้ารับราชการใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หอประชุม โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร จว.ก.ท. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมปรับค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๗/๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๗/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./หน.ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ (กกฬ.สก.ทบ. และ ดย.ทบ.) เดินทางเข้าพบ ผบ.มทบ.๔๒

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./หน.ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ (กกฬ.สก.ทบ. และ ดย.ทบ.) เดินทางเข้าพบ ผบ.มทบ.๔๒ ณ ห้องรับรอง มทบ.๔๒, บรรยายสรุปชี้แจงการตรวจกิจการ สป.สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย และเครื่องดนตรี) ให้กับ มทบ.๔๒ และหน่วยทหารในพื้นที่ จว.ส.ข. ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒ และตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. ณ มทบ.๔๒, ร.๕, ร.๕ พัน.๑, ศฝ.นศท.มทบ.๔๒, พล.พัฒนา ๔, กรม พัฒนา ๔ และ พัน.พัฒนา ๔ ณ จว.ส.ข. ตามลำดับ เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุง ประจำเดือน ก.ค. ๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุง ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการอาคารหอประชุม ทบ. ครั้งที่ ๒/๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเตรียมการดำเนินการอาคารหอประชุม ทบ. ครั้งที่ ๒/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมเตรียมการสอบบรรจุบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการ สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ร่วมหารือ เรื่องการประนอมหนี้ของกำลังพล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด ร่วมหารือ เรื่องการประนอมหนี้ของกำลังพล ณ ห้องรับรอง สง.จก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่เทอดดำริห์, บางซื่อ, เกียกกาย, สามเสน, และบางเขน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ ส.ค. ๖๕

ผอ.ศพก.ทบ.(มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และรับฟังนโยบายแนวทางการควบคุมกำกับดูแล และใช้ประโยชน์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยไทย สังกัด ทบ.

พล.อ. สุชาติ แดงประไพ ผอ.ศพก.ทบ.(มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานการประชุมชี้แจง และรับฟังนโยบายแนวทางการควบคุมกำกับดูแล และใช้ประโยชน์นักกีฬาและผู้ฝึกสอนมวยไทย สังกัด ทบ. โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานน้ำพุ สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกองทุนติดตามความคืบหน้า และเตรียมการรับตรวจ จบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมกองทุนติดตามความคืบหน้า และเตรียมการรับตรวจ จบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๕

ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. นำสมาชิกฯ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน ทบ.

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. นำสมาชิกฯ ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ในร้านค้าสมาคมแม่บ้าน ทบ. เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมและร่วมชมกิจกรรม "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์"

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมและร่วมชมกิจกรรม "บทเพลงเพื่อชาติ และราชบัลลังก์" ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของกิจการสวัสดิการ ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อมคณะร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน โครงการหลวง ๕๓

พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อมคณะร่วมชมและซื้อสินค้าในงาน โครงการหลวง ๕๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. และ ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และ พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. เป็นประธานพิธีเยี่ยมและมอบถุงยังชีพให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษและคู่สมรสที่ทุพพลภาพของกำลังพล สก.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อ ๙ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และสามเสน เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง ทบ. กับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นประธานการหารือกำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพล ทบ.

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานการประชุมหารือระหว่าง ทบ. กับ ธนาคารกรุงไทย โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทย ร่วมเป็นประธานการหารือกำหนดแนวทางการช่วยเหลือกำลังพล ทบ. ซึ่งมีหนี้สินกับธนาคารกรุงไทย โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นผู้นำเสนอข้อหารือ ณ ห้องประชุมศรีสิทธิสงคราม บก.ทบ. เมื่อ ๘ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง การจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๕ เนื่องในวันพระราชทานกำเนิด รร.จปร. ครบ ๑๓๕ ปี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันร่ายรำไหว้ครูมวยไทยและทักษะแม่ไม้มวยไทย ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุมกับผู้บริหาร ธ.กรุงไทย เรื่องการให้ความรู้กำลังพลกลุ่มสีแดง ของ สก.ทบ. และ ทบ. ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ.

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. และชุดตรวจฯ เดินทางเข้าพบ รอง เสธ.นสศ. ณ ห้องรับรอง นสศ., บรรยายสรุปชี้แจงการตรวจกิจการ สป.สาย สก. ให้กับ นสศ. และหน่วยรอง ณ ห้องประชุม ๑ นสศ. และตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป.สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ นสศ., ส.พัน.๓๕ นสศ., พัน.ปจว., ศสพ., พัน.นร.รร.รพศ.ศสพ., พล.รพศ.๑, รพศ.๒, รพศ.๓ รอ. และ รพศ.๑ ณ จว.ล.พ. ตามลำดับ เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสรุปงานสำคัญ ผบ.ทบ. สั่งการฯ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลสรุปงานสำคัญ ผบ.ทบ. สั่งการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ปัญหากองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมติดตามการแก้ปัญหากองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕

เลขาธิการ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และคณะในการเข้าดูพื้นที่ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ

เลขาธิการ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) ร่วมประชุมหารือกับ ผอ.กกฬ.สก.ทบ. และคณะในการเข้าดูพื้นที่ ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เพื่อเตรียมจัดการแข่งขัน ร่ายรำไหว้ครูมวยไทยฯ เป็นข้อมูลชั้นต้นสำหรับการประชุมเตรียมการฯ ในวันที่ ๕ ส.ค. ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่น ๆ ของลูกจ้างชั่วคราว

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมพิจารณาการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่น ๆ ของลูกจ้างชั่วคราว ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๓ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมสถานที่และการซักซ้อมวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๖

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ตรวจความพร้อมสถานที่และการซักซ้อมวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก ครบรอบปีที่ ๔๖ เมื่อ ๒ ส.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมนายทหารประชาสัมพันธ์ของ นขต.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ส.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เวลา ๑๙๑๙) โดยมี รอง ผบ.ทบ. เป็นประธาน ณ สวนทศมินทราภิรมย์ คลอง ๖ จว.ป.ท เมื่อ ๒๘ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางจำลอง สาขาว มารดาของ ร.อ. กฤตพัฒน์ สาขาว นายทหารประจำแผนก สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางจำลอง สาขาว มารดาของ ร.อ. กฤตพัฒน์ สาขาว นายทหารประจำแผนก สก.ทบ. พร้อมมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือให้กับกำลังพล ณ ฌาปนสถาน ทบ.วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน) ณ วัดโสมนัสวรวิหาร เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่ ๑/๖๕ โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมฯ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกำลังพล ครั้งที่ ๑/๖๕ โดยมี รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC)

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รองประธานกรรมการดำเนินการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญ ประจำเดือน ก.ค. ๖๕ (ผ่านระบบ VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์  ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้เข้ากราบพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ พระครูสุทัศน์มุนี พระเลขา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญาวัดอาวุธวิกสิตาราม

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้เข้ากราบพระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม และ พระครูสุทัศน์มุนี พระเลขา เพื่อติดตามความคืบหน้าในการต่อสัญญาวัดอาวุธวิกสิตาราม ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กรส.สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กรส.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบาย ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพล สก.ทบ. ที่ถึงแก่กรรม

พล.ต. สัมพันธ์  ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานมอบเงินสินไหมทดแทนให้กับทายาทของกำลังพล สก.ทบ. ที่ถึงแก่กรรม ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๖ ก.ค. ๖๕

รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารส่วนกลางโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ.

พ.อ. ธรรณพ ถนัดอักษร รอง ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการตรวจงานสาธารณูปโภคส่วนกลางและอาคารส่วนกลางโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ กส.ทบ. ในพื้นที่อำเภอปากช่อง จว.น.ม. ณ ห้องประชุม กส.ทบ.(๒) บก.กส.ทบ. โดยมี พล.ต. พนาเวศ จันทรังษี จก.กส.ทบ. เป็นประธานฯ เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ณ มทบ.๔๒ จังหวัดสงขลา เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ผ่านระบบ Zoom Meeting

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานออกร้าน ทบ. ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕) ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม คอร.ทบ. (วาระพิเศษ) โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม คอร.ทบ. (วาระพิเศษ) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ณ สโมสรนักเรียนนายร้อย จว.น.ย. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. มอบหมายให้ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ในการเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นาง สำราญ โพธิ์สัมฤทธิ์ มารดาของ ร.ท. บุญโชค โพธิ์สัมฤทธิ์ นชง.สก.ทบ.

จก.สก.ทบ. มอบหมายให้ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ในการเป็นประธานพิธีฌาปนกิจศพ นาง สำราญ โพธิ์สัมฤทธิ์ มารดาของ ร.ท. บุญโชค โพธิ์สัมฤทธิ์ นชง.สก.ทบ. ณ เมรุวัดเกตุ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จว.อ่างทอง เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๕

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) และเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ให้สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง ถูกกฎหมาย)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำกำลังพล สก.ทบ. ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (PDPA) และเรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ให้สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง ถูกกฎหมาย) ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๕

ประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ณ มทบ.๓๙ จว.พ.ล. เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

รอง ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน.ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป. สาย สก. เดินทางไปตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป. สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย)

รอง ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน.ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุง สป. สาย สก. เดินทางไปตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุง สป. สาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ มทบ.๓๙, ทภ.๓, ร.๔ พัน.๓, พล.ร.๔, พัน.สร.๔ พล.ร.๔, ส.พัน.๔ พล.ร.๔ และ พัน.สห.๓๑ ณ จว.พ.ล. เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ./ ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.๓

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ./ ผอ.สพอ.ทบ. พร้อมด้วยคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.๓ ณ กพอ.ทบ. สาขา ทภ.๓ เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

กรส.สก.ทบ. ได้ดำเนินการเปิดร้านสวัสดิการ ในพื้นที่อาคารสงเคราะห์กองทัพบกพื้นที่บางซื่อ

กรส.สก.ทบ. ได้ดำเนินการเปิดร้านสวัสดิการ ในพื้นที่อาคารสงเคราะห์กองทัพบกพื้นที่บางซื่อ เพื่อให้บริการแก่ผู้พักอาศัย โดยเปิดให้บริการทุกวันระหว่างเวลา ๑๒๐๐-๒๐๐๐

กรส.สก.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน "ช้อป ชิม ชิลล์"

กรส.สก.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน "ช้อป ชิม ชิลล์" ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. มีผู้มาใช้บริการ ๖๖ ราย มียอดจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้น ๗,๐๗๗ บาท เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาด และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเป็นร่มเงาให้เกิดความร่มรื่น ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการทำความสะอาด และร่วมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ และเป็นร่มเงาให้เกิดความร่มรื่น ร่วมกับสำนักงานเขตดุสิต ณ บริเวณรอบ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

กฌป.สก.ทบ. ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

กฌป.สก.ทบ. ได้ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ รพ.วชิรพยาบาล จำนวน ๒ นาย เมื่อ ๒๐ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. มอบหมายให้ หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาง สำราญ โพธิ์สัมฤทธิ์ มารดาของ ร.ท. บุญโชค โพธิ์สัมฤทธิ์ นชง.สก.ทบ.

จก.สก.ทบ. มอบหมายให้ พ.อ. กัญจน์ณัฏฐ์ นิลนนท์ หก.ธก.สก.ทบ. เป็นผู้แทน ในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นาง สำราญ โพธิ์สัมฤทธิ์ มารดาของ ร.ท. บุญโชค โพธิ์สัมฤทธิ์ นชง.สก.ทบ. พร้อมทั้งมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ สก.ทบ. จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ณ ศาลาการเปรียญ วัดเกตุ ต.สายทอง อ.ป่าโมก จว.อ่างทอง เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. และ ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. และคู่สมรส บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และ พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. และคู่สมรส บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ ททบ. เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาของ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬาของ ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (วาระพิเศษ)

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบก (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ก.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ ๒ และคณะจาก ธนาคารกรุงไทย ได้มาประชุมหารือและดูระบบบริหารงาน เกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณ ชัญญา แสงไกร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจภาครัฐ ๒ และคณะจาก ธนาคารกรุงไทย ได้มาประชุมหารือและดูระบบบริหารงาน เกี่ยวกับงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมงบประมาณกิจการสวัสดิการ ทบ. ที่อยู่ในความดูแลของ สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมงบประมาณกิจการสวัสดิการ ทบ. ที่อยู่ในความดูแลของ สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๘ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรม นางอุษา รัตนสุวรรณ มารดา จ.ส.อ. นัฐกร สุวรรณเมือง สังกัด กอท.สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานสวดพระอภิธรรม นางอุษา รัตนสุวรรณ มารดา จ.ส.อ. นัฐกร สุวรรณเมือง สังกัด กอท.สก.ทบ. ณ ศาลา ๑ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. และ ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. และคู่สมรส บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และ พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. พร้อม หน.นขต.สก.ทบ. และคู่สมรส บันทึกเทปอาเศียรวาท เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ททบ. เมื่อ ๑๔ มิ.ย. ๖๕

ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.ทบ. ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วาระปกติ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมหน่วยส่วนเจ้าของส่วนแบ่งห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมหน่วยส่วนเจ้าของส่วนแบ่งห้องพักอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕

พ.อ. พสิษฐ์  รัชพลพงศ์ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาการสนับสนุน โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์

พ.อ. พสิษฐ์  รัชพลพงศ์ ผอ.กสค.สก.ทบ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานพิจารณาการสนับสนุน โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์ นำคณะตรวจเยี่ยม โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย จ.ปราจีนบุรี และ โรงเรียนกองทัพอุปถัมภ์อนุบาลค่ายนวมินทราชินี จ.ชลบุรี เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่น ๆ ของลูกจ้างในกิจการที่มีรายได้

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมการเพิ่มค่าตอบแทนหรือรายได้อื่น ๆ ของลูกจ้างในกิจการที่มีรายได้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ รสก.ทบ. โดยมี ผอ.กรส.สก.ทบ. พร้อมด้วยนายทหาร กรส.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน และพบปะผู้ประกอบการในพื้นที่ รสก.ทบ. โดยมี พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กรส.สก.ทบ. พร้อมด้วยนายทหาร กรส.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย, ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย, ตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และตรวจเยี่ยมอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมกองทุนชุมชนทหาร สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ.

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กสค.สก.ทบ. และ กธก.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กสค.สก.ทบ. และ กธก.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏ ระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๑๑ ก.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าพิธีมุทิตาและถวายทุนอุปถัมภ์ โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธาน แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก?

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าพิธีมุทิตาและถวายทุนอุปถัมภ์ โดยมี สมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส เป็นประธาน แทน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก? ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๙ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย. ๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงประจำเดือน พ.ค. และ มิ.ย. ๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ค. ๖๕

ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ รอง ผอ.กฌป.อผศ. และคณะศึกษาดูงานจาก กองการฌาปนกิจ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ.

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ น.ส. วราพร นุชจรัส รอง ผอ.กฌป.อผศ. และคณะศึกษาดูงานจาก กองการฌาปนกิจ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำนวน ๑๑ คน เรื่องการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. ณ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ค. ๖๕

ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี ร่วมประชุมผ่านระบบ (VTC)

พล.อ. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผช.ผบ.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมกรมฝ่ายยุทธบริการ (วาระปกติ) ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมประชุมผ่านระบบ (VTC) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริหารกิจการ อทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงพัฒนาการบริหารกิจการ อทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๘ ก.ค. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. นำเจ้าหน้าที่และกำลังพล สำรวจพื้นที่การจัดทำพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายใน สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. นำเจ้าหน้าที่และกำลังพล สำรวจพื้นที่การจัดทำพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานภายใน สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมอาคารรับรอง ทบ. (เกียกกาย) และการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๗ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ ครั้งที่ ๒/๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสายงานกำลังพลตามวงรอบ ครั้งที่ ๒/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก.ทบ. ร่วมกับคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัส ประเทศไทย

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพื้นที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต รสก.ทบ. ร่วมกับคณะผู้บริหารธุรกิจโลตัส ประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ค. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วาระพิเศษ โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วาระพิเศษ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. เมื่อ ๗ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย, การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณรอบอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และตรวจความคืบหน้าการสร้างสระว่ายน้ำส่วนกลาง อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕

"เมื่อสูญเสีย ขอให้คิดถึงเราเป็นคนแรก"

"เมื่อสูญเสีย ขอให้คิดถึงเราเป็นคนแรก" (กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 092-247-2584)

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการของ กอท.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินการของ กอท.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕

กรส.สก.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน "ช้อป ชิม ชิลล์"

กรส.สก.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน "ช้อป ชิม ชิลล์" ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕

กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

กฌป.สก.ทบ. ได้จัดพื้นที่ให้กำลังพลนำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อสนับสนุนให้กำลังพลสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ณ บริเวณหน้าอาคาร ๑ กฌป.สก.ทบ. เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก เข้ามาใช้พื้นที่สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ออกกำลังกาย

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก เข้ามาใช้พื้นที่สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ออกกำลังกาย จำนวน ๔๓ นาย เมื่อ ๖ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอล ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จ ประจำปี ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง ( ๑ ต.ค. ๖๕ )

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จ ประจำปี ๒๕๖๕ ครึ่งปีหลัง ( ๑ ต.ค. ๖๕ ) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ครั้งที่ ๗/๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุม นขต.สก.ทบ. ครั้งที่ ๗/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ๑ ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารขนส่ง

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารขนส่ง จำนวน ๘๐ นาย ณ อาคารเรียน รร.ขส.ขส.ทบ. จว.น.บ. เมื่อ ๕ ก.ค. ๖๕

กสค.สก.ทบ ดำเนินการซ่อมปรับปรุงใหญ่ ลิฟท์ประจำอาคารสงเคราะห์ ทบ.เกียกกาย

กสค.สก.ทบ ดำเนินการซ่อมปรับปรุงใหญ่ ลิฟท์ประจำอาคารสงเคราะห์ ทบ.เกียกกาย โดยการเปลี่ยนสลิงลิฟท์ เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานาน ในปี ๖๕ จะดำเนินการเปลี่ยนสลิงลิฟท์ จำนวน ๖ ตัว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง เฟสที่ ๑ จำนวน ๓ ตัว (ห้วง ๔-๑๙ กค.) หลังจากนั้นจะดำเนินการในเฟสที่ ๒ เพิ่มอีก ๓ ตัว

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กผค.สก.ทบ., กง.สก.ทบ., งป.สก.ทบ. และ ธน.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กผค.สก.ทบ., กง.สก.ทบ., งป.สก.ทบ. และ ธน.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น ๒ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๔ ก.ค. ๖๕

นร.ดย.ทบ. มาออกกำลังกาย ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

นร.ดย.ทบ. มาออกกำลังกาย ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) จำนวน ๕๒ นาย เมื่อ ๓ ก.ค. ๖๕

กรส.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ๖๕

กรส.สก.ทบ. ดำเนินการตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำปี ๖๕ (วงรอบ ๖ เดือน) เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เดินทางมา ตรวจระเบียบวินัย พบปะกำลังพล รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ กสม.สก.ทบ.

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เดินทางมา ตรวจระเบียบวินัย พบปะกำลังพล รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ กสม.สก.ทบ. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานประชุมรับทราบรายละเอียด ภาคเอกชนเสนอแนวทางการดำเนินงานสโมสร ทบ. และอาคารรับรองเกษะโกมล โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมประชุม

พล.ต. ประเทือง ปิยกะโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานประชุมรับทราบรายละเอียด ภาคเอกชนเสนอแนวทางการดำเนินงานสโมสร ทบ. และอาคารรับรองเกษะโกมล โดยมี พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ร่วมประชุม ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางซื่อ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ บางซื่อ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑ ก.ค. ๖๕

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสาย สก. เดินทางไปตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุงสาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย)

ผอ.กกฬ.สก.ทบ./ หน. ชุดตรวจกิจการส่งกำลังบำรุงสาย สก. เดินทางไปตรวจแนะนำการส่งกำลังบำรุงสาย สก. (เครื่องออกกำลังกาย) ณ พล.ร.๖, พัน.สร.๖ พล.ร.๖, ส.พัน.๖ พล.ร.๖, ม.พัน.๒๑ พล.ร.๖, ป.๖, ร.๑๖ พัน.๑ และ มทบ.๒๗ จว.ร.อ. ตามลำดับ เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมและบรรยายงานด้านสวัสดิการของหน่วยในส่วนภูมิภาค ณ มทบ.๒๗ จว.ร.อ. เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) นำเจ้าหน้าที่ กสค.สก.ทบ. ตรวจความเรียบร้อยของการพักอาศัยให้เป็นไปตามระเบียบและสัญญาการเข้าพัก ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

ลก.ทบ. นำคณะฯ ตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. โดยมี ผอ.กสค.สก.ทบ. ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ

พล.ต. อานุภาพ ศิริมณฑล ลก.ทบ. นำคณะฯ ตรวจพื้นที่และการปฏิบัติพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทบ. โดยมี พ.อ. พสิษฐ์ รัชพลพงศ์ ผอ.กสค.สก.ทบ. ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๓๐ มิ.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๖/๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานลดการใช้พลังงานของ สก.ทบ. ครั้งที่ ๖/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ มิ.ย. ๖๕

ผอ.กรส.สก.ทบ. ได้พบปะและประชุมกับผู้ประกอบการตลาดสด เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กรส.สก.ทบ. ได้พบปะและประชุมกับผู้ประกอบการตลาดสด เพื่อชี้แจงและขอความร่วมมือในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๘ มิ.ย. ๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ได้ถวายข้าวสาร แด่ พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ได้ถวายข้าวสาร แด่ พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตาราม เพื่อประโยชน์ของพระภิกษุสงฆ์และสามเณร ที่ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการเข้าพักอาศัยของกำลังพลในพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ จากการเข้าพักอาศัยของกำลังพลในพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารฯ และผู้พักอาศัย ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาการจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาการจำหน่ายหนี้ อทบ. ค้างนาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมการพิจารณาสินเชื่อเพื่อการบริหารหนี้ส่วนบุคคล ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กฌป.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการตรวจวินัยกำลังพล กฌป.สก.ทบ. เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบที่ราชการกำหนด และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ณ กฌป.สก.ทบ. บริเวณหน้าศาลา ๙ วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๒๗ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมประชาสัมพันธ์ และ จนท.ศสท.สก.ทบ.

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นประธานประชุมประชาสัมพันธ์ และ จนท.ศสท.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามงานนโยบายสวัสดิการ ตามสั่งการของ ผบ.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมติดตามงานนโยบายสวัสดิการ ตามสั่งการของ ผบ.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕

รอง ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานประชุมหารือการควบคุมกำกับดูแลและใช้ประโยชน์นักกีฬามวยไทยสังกัด ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม

พล.ต. วสันต์ พึ่งสำเภา รอง ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานประชุมหารือการควบคุมกำกับดูแลและใช้ประโยชน์นักกีฬามวยไทยสังกัด ทบ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ โดยมี พ.อ. มงคล  บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ และการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๓/๖๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต เพื่อมอบกรมธรรม์ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต เพื่อมอบกรมธรรม์ และแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง จก.สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. นำคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการให้กับผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. นำคณะบรรยายงานด้านสวัสดิการให้กับผู้บังคับหน่วยที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ของ ทบ. รุ่นที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องภูวนาท รร.สธ.ทบ. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๖๕

กรส.สก.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน "ช้อป ชิม ชิลล์"

กรส.สก.ทบ. ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า ในงาน "ช้อป ชิม ชิลล์" ณ หอประชุมกิตติขจร เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง หอประชุม ทบ. แห่งใหม่

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) และคณะตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง หอประชุม ทบ. แห่งใหม่ เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารอาคารรับรองเกษะโกมล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารอาคารรับรองเกษะโกมล ณ ห้องประชุม อาคารรับรองเกษะโกมล เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมความร่วมมือระหว่าง สก.ทบ. กับ ขส.ทบ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมความร่วมมือระหว่าง สก.ทบ. กับ ขส.ทบ. พร้อมทั้งตรวจเยี่ยม แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่ง ณ รร.ขส.ขส.ทบ. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ตรวจความคืบหน้าการสร้างสระว่ายน้ำส่วนกลาง อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย

พล.อ. ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ตรวจความคืบหน้าการสร้างสระว่ายน้ำส่วนกลาง อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารปืนใหญ่ และเหล่าทหารแพทย์

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะการบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารปืนใหญ่ และเหล่าทหารแพทย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศป. จว.ล.บ. เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๖๕

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส.เขตบางซื่อ-ดุสิต และคณะ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน สก.ทบ.

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ คุณธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สส.เขตบางซื่อ-ดุสิต และคณะ เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการพัฒนาคน พัฒนาชุมชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงาน สก.ทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และกิจการฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) ได้กรุณามาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกำลังพล กองการฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และกิจการฌาปนสถาน ทบ. วัดโสมนัสวิหาร โดยมี พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕

หน.สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.๒ รอ.

พล.ต. เอี่ยม น้ำจันทร์ หน.สง.รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.๒ รอ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) และ พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กผค.สก.ทบ. เข้าร่วมคณะฯ ณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พล.ม.๒ รอ. พื้นที่ จว.ส.บ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารม้า

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็น หน. คณะบรรยายงานด้านสวัสดิการและสิทธิกำลังพลให้กับนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารม้า ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศม. จว.ส.บ. เมื่อ ๒๑ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารงานสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารงานสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ณ ห้องวิศุกรรมนฤมาน สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ตรวจเยี่ยมร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก เมื่อ ๒๐ มิ.ย. ๖๕

นร.ดย.ทบ. มาใช้สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ในการออกกำลังกาย

นร.ดย.ทบ. มาใช้สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ในการออกกำลังกาย จำนวนทั้งสิ้น ๔๗ นาย เมื่อ ๑๘ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้าตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องโฉนดฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บโฉนดและหลักฐานอย่างเป็นระบบ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้าตรวจเยี่ยมการปรับปรุงห้องโฉนดฯ เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดเก็บโฉนดและหลักฐานอย่างเป็นระบบ ตามนโยบาย จก.สก.ทบ เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับธนาคารกรุงไทย เรื่อง การจัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application อทบ.

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมหารือกับธนาคารกรุงไทย เรื่อง การจัดพิธีแถลงข่าวเปิดตัว Mobile Application อทบ. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่ เกียกกาย ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารอาคารรับรองเกษะโกมล

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ต้อนรับคณะบุคคลเข้าชี้แจงการบริหารอาคารรับรองเกษะโกมล ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ กผค.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๗ มิ.ย. ๖๕

กสค.สก.ทบ. เข้าพบเพื่อหารือร่วมกับ คุณเอนก กลักแก้ว ผอ.กฟน. เขตสามเสน เกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยในพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย

กสค.สก.ทบ. เข้าพบเพื่อหารือร่วมกับ คุณเอนก กลักแก้ว ผอ.กฟน. เขตสามเสน เกี่ยวกับปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยในพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย และการติดมิเตอร์ประจำอาคารรับรอง ทบ.ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร กฟน. เขตสามเสน เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๕

รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๒/๖๕

พล.ท. สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา รอง เสธ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ทบ. และคณะกรรมการดำเนินการ กิจการฌาปนสถาน ทบ. (วาระพิเศษ) ครั้งที่ ๒/๖๕ โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ประชุม กพ.ทบ.(๑) บก.ทบ. เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๕

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมปรับโอนหน่วยรับผิดชอบ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมปรับโอนหน่วยรับผิดชอบ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๕

ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานประชุมหารือการควบคุมกำกับดูแลและใช้ประโยชน์นักกีฬามวยไทยสักกัด ทบ. โดยมี รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม

พล.อ. สุชาติ แดงประไพ ผอ.ศพก.ทบ. (มวยไทยลุมพินี) เป็นประธานประชุมหารือการควบคุมกำกับดูแลและใช้ประโยชน์นักกีฬามวยไทยสักกัด ทบ. โดยมี พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๖ มิ.ย. ๖๕

รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่สุทธิสารและดินแดง เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางแก้ไข

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) ตรวจพื้นที่อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) พื้นที่สุทธิสารและดินแดง เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ พร้อมหาแนวทางแก้ไข และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการของ กอท.สก.ทบ. จากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ โดยมี รอง จก.จบ. เป็น หน.คณะกรรมการฯ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เข้ารับฟังสรุปผลการตรวจติดตามการดำเนินการของ กอท.สก.ทบ. จากคณะกรรมการตรวจติดตามฯ โดยมี พ.อ. นฤดล สุขมา รอง จก.จบ. เป็น หน.คณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กอท.สก.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๔๐๐

กฌป.สก.ทบ. จัดนายทหารประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดพิธีศพในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

กฌป.สก.ทบ. จัดนายทหารประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดพิธีศพในราคา ๑๐,๐๐๐ บาท ให้กับ พัน สห.๑๑ และ ขส.ทบ. เมื่อ ๑๕ มิ.ย. ๖๕

กผค.สก.ทบ. จัดกิจกรรมบร