ข่าวสารและกิจกรรม


จก.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเอก ชลทิศ เลาหะคามิน ผอ.ศพก.ทบ.รามอินทรา เนื่องในวันสถาปนาศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ร่วมแสดงความยินดี กับ พลเอก ชลทิศ เลาหะคามิน ผอ.ศพก.ทบ.รามอินทรา เนื่องในวันสถาปนาศูนย์พัฒนากีฬา กองทัพบก รามอินทรา ครั้งที่ 56 ประจำปี 2564 และร่วมทำบุญ โดยการปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ ณ สนามกอล์ฟ ทบ. ถ.รามอินทรา เขตบางเขน กทม.

พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธาน การทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2564 ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อ 29 ต.ค. 64

พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธาน การทอดกฐินสามัคคี กรมสวัสดิการทหารบก ประจำปี 2564 ณ วัดโกเมศรัตนาราม ต.เชียงรากน้อย อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อ 29 ต.ค. 64

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ แหล่งสมาคม รร.ขส.ขส.ทบ. และนำคณะฯ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จว.นนทบุรี โดยมี พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ.ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๔

พล.อ.เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุมการจัดงานพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๒) ณ แหล่งสมาคม รร.ขส.ขส.ทบ. และนำคณะฯ ตรวจพื้นที่เตรียมการจัดงานพิธีฯ ณ วัดปรมัยยิกาวาส อ.เกาะเกร็ด จว.นนทบุรี โดยมี พ.อ.สมสกุล วิจิตรภาพ ผอ.กสค.สก.ทบ.ผู้แทน สก.ทบ. ร่วมคณะฯ เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๔

พระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔

พระกฐินพระราชทาน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๔ วัดปรมัยยิกาวาส วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เดิมเป็นวัดราษฎร์ของชาวรามัญมาแต่โบราณ มีอายุกว่า ๒๐๐ ปี สร้างหลังจากพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระโปรดให้ขุดคลองเมื่อ พ.ศ. ๒๒๖๔ ตั้งอยู่ตรงคุ้งน้ำบริเวณทางแยกคลองลัดเกร็ดกับแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหัวมุมเกาะเกร็ดด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อมา พ.ศ. ๒๓๐๗ พม่าเข้ายึดเมืองนนทบุรีจึงถูกทิ้งกลายเป็นวัดร้าง จนถึง พ.ศ. ๒๓๑๗ ชาวมอญอพยพเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในราชอาณาจักรไทยในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ ชาวมอญเรียกวัดนี้ตามภาษารามัญว่า (เภี่ยะมุ๊เกี๊ยะเติ้ง) ปัจจุบันเพี้ยนเป็น (เภี้ยะมุ๊ฮะเติ้ง) แปลว่า วัดหัวแหลม ไทยเรียกวัดปากอ่าว ใน พ.ศ. ๒๔๑๗ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐินวัดมอญ ๔ วัด ทรงเห็นว่าวัดปากอ่าวทรุดโทรมมาก จึงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์วัดใหม่ทั้งวัด โดยให้รักษารูปแบบมอญไว้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสนองพระคุณพระเจ้าบรมมหัยยิกาเธอ กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร ผู้ทรงอภิบาลพระองค์มาแต่ทรงพระเยาว์ และได้พระราชทานนามวัดว่า วัดปรมัยยิกาวาส ซึ่งมีความหมายว่า "วัดของพระบรมอัยยิกา" ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่ที่ ๗ บ้านโอ่งอ่าง ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กองทัพบก จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้บริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธา ร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอุปถัมภ์พระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ให้ได้รับอานิสงส์ตามพระวินัย และเพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์พระอาราม ตามวัตถุประสงค์ของวัดต่อไป

พิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น

พล.ต . เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีประดับยศและมอบเงินรางวัลให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องโถง ชั้น๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๕ ต.ค. ๖๔

สก.ทบ. ได้จัดกำลังพลจำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 64 สก.ทบ. ได้จัดกำลังพลจำนวน 30 นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการเก็บขยะ การตัดแต่งกิ่งไม้ และกำจัดวัชพืช พร้อมการปรับปรุงภูมิทัศน์อื่นๆ บริเวณถนนเทอดดำริห์ หน้า บก.สก.ทบ. และริมเส้นทางรถไฟ หน้า บก.สก.ทบ.

ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม กรมสวัสดิการทหารบก

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม สก.ทบ. โดยมี พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ให้การต้อนรับ ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๙ ต.ค. ๖๔

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลจาก โควิด-19 ระลอก 3

อนุมัติแนวทางช่วยเหลือกำลังพลจาก โควิด-19 ระลอก 3 กำลังพล ทบ. สามารถลดค่างวดผ่อนชำระเงินกู้ อทบ.ทุกประเภทลงครึ่งหนึ่ง จากที่ระบุไว้ในสัญญาตามความสมัครใจของกำลังพล

กู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์เกินวงเงินฝาก 2 เท่า แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

การกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ เกินวงเงินฝาก โดยผู้กู้จะสามารถ กู้เกินวงเงินฝากได้ 2 เท่าของวงเงินฝาก แต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ผู้กู้ต้องอายุไม่เกิน 55 ปี และต้องผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นก่อนที่ผู้กู้จะมีอายุครบ 59 ปี 2. ในส่วนของผู้ค้ำประกัน ต้องรับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และเป็นสมาชิก อทบ. ในหน่วยเดียวกับผู้กู้ อย่างน้อย 2 คน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีอายุไม่เกินไม่เกิน 55 ปี และต้องมีรายได้สุทธิคงเหลือเพียงพอสำหรับการดำรงชีพ แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3,000 บาท

สำหรับกำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และโควิด-19

กำลังพล ทบ. ที่ประสบปัญหากับภัยธรรมชาติต่าง ๆ และเจ็บป่วยจาก โควิด-19 ท่านสามารถติดต่อกู้เงิน อทบ.บำบัดทุกข์ภัยธรรมชาติ/โควิด-19 ได้ที่ จนท.สวัสดิการของหน่วยของท่าน หรือติดต่อแผนกเงินกู้ กอท.สก.ทบ. ได้ที่เบอร์ 02-6573730 ถึง 36

ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.ถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระอาจารย์ฯวัดน้อยนพคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๔ ผอ.กผค.สก.ทบ. เป็นผู้แทน จก.สก.ทบ.ถวายปัจจัย เครื่องอุปโภคบริโภคและข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระอาจารย์ฯวัดน้อยนพคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน " ร่วมทำความดี สร้างความสามัคคีคนในชาติ สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน "

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานกิจกรรมมีแล้วแบ่งปัน " ร่วมทำความดี สร้างความสามัคคีคนในชาติ สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน " เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๔

มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจ ห่างไกลความพิการของบุตร กำลังพล สก.ทบ."

คุณ อรุณลักษณ์ เลาหสุรโยธิน ประธาน สม.ทบ.สาขา สก.ทบ. และคณะ มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการ "ห่วงใย ใส่ใจ ห่างไกลความพิการของบุตร กำลังพล สก.ทบ." ณ ห้องโถง ชั้น๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๔

พิธีตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๓ ต.ค. ๖๔

ผลการปฏิบัติของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

ผลการปฏิบัติของ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก ในการดำเนินการเผาศพผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อ covid19 ณ ฌาปนสถาน ทบ. โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ประจำวันที่ 9 ต.ค.64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 535 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 14 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 14 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 23 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 8 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 2 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 - หยุดตรวจคัดกรองฯ (ทุกๆวัน เสาร์-อาทิตย์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ได้มีเวลาเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่องในวัน จันทร์ – ศุกร์

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 347 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 36 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 36 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 51 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 11 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 3 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยละทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสงเคราะห์รายเดือนหลังการเกษียณหรือลาออก

ประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนแปลงการหักเงินสงเคราะห์รายเดือนหลังการเกษียณหรือลาออก ติดต่อได้ที่ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก 02-654-74--

โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง(สโมสรทหารบก) เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยจะหยุดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์

โรงพยาบาลสนามศูนย์คัดกรอง(สโมสรทหารบก) เปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงศุกร์ โดยจะหยุดให้บริการในวันเสาร์และอาทิตย์ #สู้ไปด้วยกัน #ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส #ขออภัยในความไม่สะดวก

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 307 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 12 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 12 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 13 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 3 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 2 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยละทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 4 ต.ค. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 4 ต.ค. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา1400 ตรวจสถานที่และประสานการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ของเขตปทุมวัน ให้กับ ปชช.ทั่วไป และครอบครัวกำลังพล ณ ชั้น 7 เซ็นทรัลเวิร์ล ซึ่งจะให้บริการฉีดวัคซีน ในวันที่ 5 และ 6 ต.ค. 64 ระหว่างเวลา 0900 - 1100 วันละ 250 ราย รวม 500 ราย

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 320 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 36 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 36 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 40 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 6 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 5 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยละทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันเสาร์ที่ 2 ต.ค. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 487 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 29 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 29 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 30 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 4 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 8 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 3 ต.ค. 64 - หยุดตรวจคัดกรองฯ (ทุกๆ วันอาทิตย์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ได้มีเวลาเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในวัน จันทร์ – เสาร์

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 374 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 19 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 19 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 21 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 3 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน - ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 2 ตุลาคม 2564 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยละทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.16 ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 30 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.16 ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 30 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1200 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ในภารกิจฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2ให้กับ ผป.ติดเตียง ณ ชุมชนซอยโปโล 2 และชุมชนเคหะบ่อนไก่แฟลต 2 ก แขวงลุมพินี จำนวน 4 ราย เวลา 0830 - 1600 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ประสานเขตปทุมวัน ปิดเคส ผป. ใน EOC เขต จำนวน 1 ราย เนื่องจาก ผป.ได้รับการติดต่อเข้ารับการรักษาแล้วที่ รพ.บางปะกอก 9 โดยจะจัดรถมารับเวลา 1500 - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1000 เข้วร่วมประชุมฝ่ายเสธ.ฯ ประจำเขต 50 เขต ทาง VTC เพื่อรับทราบข่าวสารสำคัญ โดยมี พล.ท.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เป็นประธานการประชุม

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 2 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี

วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 2 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ในภารกิจฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็มที่ 2ให้กับ ผู้ป่วยติดเตียง ณ ชุมชนซอยโปโล 2 และชุมชนเคหะบ่อนไก่แฟลต 2 ก แขวงลุมพินี จำนวน 4 ราย

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 29 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพุธที่ 29 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 271 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 19 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 19 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 22 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 4 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน - ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 30 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยละทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพลจำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน

สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพลจำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินีเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 64

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 29 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันจันทร์ที่ 28 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 378 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 21 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 21 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 24 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 6 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน - ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 29 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

กรส.สก.ทบ./กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจ ATK

วันอังคารที่28 ก.ย. 64 กรส.สก.ทบ./กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจ ATK ให้กับชุมชนพัฒนา?บ่อนไก่จำนวน 126 คน ตรวจพบติดเชื้อโควิด 19 5 คน

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 250 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 17 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 17 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 18 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 3 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 28 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้มอบปลากระป๋อง ให้กับกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

วันที่ 27 ก.ย. 64 พ.อ.เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. ได้มอบปลากระป๋อง ให้กับกำลังพลกองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก คนละ 1 แพ็ค (10 กระป๋อง) รวม 280 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่าย

จก.สก.ทบ. ให้การต้่อนรับ ผช.ทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและคณะฯ

ผช.ทูตฝ่ายทหาร สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีและคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. ณ อาคารเกษะโกมล เมื่อ ๒๑ ก.ย. ๖๔

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.เขต ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 26 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.เขต ปทุมวัน หน่วย สก.ทบ. ประจำวันที่ 26 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 1 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 1 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1100 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 1 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 1 ราย จากบ้านพัก ซอยเกษมสันต์ 3 แขวงวังใหม่ นำส่งเข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 1, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 3 ราย (ช.-, ญ.3) คงเหลือ 47 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันเสาร์ที่ 25 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 333 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 18 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 18 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 29 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 7 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 7 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 26 ก.ย. 64 - หยุดตรวจคัดกรองฯ (ทุกๆ วันอาทิตย์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ได้มีเวลาเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในวัน จันทร์ – เสาร์

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองธุรการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 25 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองธุรการ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 24 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 24 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1600 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0800 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1400 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 5) ปัจจุบันมี ผป. 6 ราย (ช.4, ญ.2) คงเหลือ 44 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันศุกร์ที่ 24 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 426 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 12 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 12 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 20 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 2 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 3 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 25 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.จัด กำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน

สก.ทบ.จัด กำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินีเมื่อวันที่ 23 ก.ย. 64

กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16

วันพุธที่ 22 ก.ย. 64 กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีจัดเตรียมอุปกรณ์ตรวจ swab test และเตรียมชุดยาและชุดยังชีพให้กับผู้ป่วย ในวันที่ 23 ก.ย.64 และได้ส่งยาให้แก่ผู้ป่วย จำนวน 1 คน ณ แฟลตชุมชนบ่อนไก่

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 21 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 21 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 331 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 24 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 24 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 26 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 9 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 4 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 22 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส. พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส. พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 3 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 1 ราย ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ และช่วยเหลืออำนวยความสะดวก ปชช. ณ ศบส.5 ลุมพินี แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1200 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 2 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0800 - 1600 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0800 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ประสานเขต มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต จำนวน 2 ราย โดยปิดเคส จำนวน 1 ราย เนื่องจากเข้ารับการรักษาที่ รพ.นวมินทร์แล้ว และ ผป.อีก 1 ราย แจ้งว่า รอการติดต่อเข้ารับการรักษาแบบ HI จาก รพ.นวเวช จึงรอดำเนินการ - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 2-) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 21 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 20 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 5 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1600 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี ในการตรวจคัดกรองเชิงรุก(ATK) ให้กับชุมชนพระเจน จำนวน 80 ราย ณ ศบส.16 ลุมพินี แขวงลุมพินี พบผลบวก จำนวน 5 ราย เวลา 0800 - 1600 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0800 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ประสานเขต มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต จำนวน 1 ราย ติดต่อ ผป. แล้ว 3 ครั้ง(เวลา 0940, 1355, 1520) ผป.ไม่รับสาย จึงรอดำเนินการ - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1600 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 2-) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินี

วันจันทร์?ที่ 20 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจ ATK ให้กับชุมชนพระเจนจำนวน 80 คน พบผู้ติดเชื้อ 5 คน

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 19 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการออมทรัพย์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 18 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 18 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 0900 - 1530 ร่วมปฏิบัติงานกับเขตปทุมวัน ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

ผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันเสาร์ที่ 18 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 637 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 32 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 32 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 37 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 16 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 1 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 19 ก.ย. 64 - หยุดตรวจคัดกรองฯ (ทุกๆ วันอาทิตย์) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ แพทย์ พยาบาล ได้มีเวลาเตรียมยา เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อพร้อมทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในวัน จันทร์ – เสาร์

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส. พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 17 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส. พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 17 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 2 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 2 ราย ณ ชุมชนเคหะบ่อนไก่, ส่งยาให้ศูนย์สุขภาพชุมชนพระเจน, ชุมชนซอยโปโล, ชุมชนซอยร่วมฤดี, ชุมชนกุหลาบแดง และฉีดวัคซีน 24 ราย ณ ศบส.16 ลุมพินี แขวงลุมพินี เวลา 0930-1200 ร่วมกับเขตปทุมวัน และ กอ.รมน.ทภ.1 ประชุมและตรวจประเมินแคมป์คนงาน จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย แคมป์อิตาเลี่ยนไทย, แคมป์บ้านครัวใต้, แคมป์วัดสามง่าม, แคมป์นันทวัน ปลูกจิต, แคมป์นันทวัน โปโล และแคมป์นันทวัน วิทยุ เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1500 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ - ไม่มี ผป.ส่งต่อ ใน EOC เขต - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 2) ปัจจุบันมี ผป. 12 ราย (ช.10, ญ.2) คงเหลือ 38 เตียง

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 17 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการร้านสวัสดิการกลาง สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 16 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุน ศบส.พื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ.ประจำวันที่ 16 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 5 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 1 ราย (รับ-ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 (ATK) และแจกจ่ายอาหาร ณ ชุมชนซอยร่วมฤดี แขวงลุมพินี มีผู้เข้ารับบริการ 120 ราย มีผลบวก 5 ราย เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผู้หายป่วยกลับบ้าน จำนวน 1 ราย จากศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งตรอกสุนทรพิมล แขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1500 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน ใน EOC เขต ปิดเคส จำนวน 3 ราย เนื่องจาก ผป.จำนวน 2 ราย ได้เข้ารับการรักษาที่ รพ. และอีก 1 ราย รอเข้ารับการรักษาที่ รพ.หรือ Hospital - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 14 ราย (ช.12, ญ.2) คงเหลือ 36 เตียง

สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ให้กับชุมชนร่วมฤดี

วันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 สก.ทบ.โดย กกฬ.สก.ทบ.จัดกำลังพล 4นาย ร่วมเป็นจิตอาสากับเจ้าหน้าที่ ศบส.16 ลุมพินีตรวจหาเชื้อโควิด 19 แบบ ATK ให้กับชุมชนร่วมฤดีจำนวน 120 คน พบมีผู้ติดเชื้อ 5 คน

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันพฤหัสบดีที่ 16 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 379 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 28 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 28 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 44 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 6 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 16 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 17 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่

วันพุธที่ 15 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. จัดกำลังพล 2 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัวที่บ้าน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 14 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 10 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1530 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 6 ราย ณ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่, ชุมชนซอยโปโล และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1300 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 4 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1530 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1500 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน ใน EOC เขต จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย ปิดเคส จำนวน 1 ราย เนื่องจาก ผป.ได้รับการติดต่อจาก รพ.หัวเฉียว จะจัดรถมารับไปรักษาแล้ว, ส่งต่อ HI จำนวน 1 ราย ให้กับ ศบส.20 ป้อมปรายศัตรูพ่าย ตามความประสงค์ของ ผป. และรอดำเนินการ เนื่องจากญาติ ผป.จะนำส่งตรวจยืนยัน ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ในวันพรุ่งนี้ - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 1, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 19 ราย (ช.17, ญ.2) คงเหลือ 31 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันอังคารที่ 14 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันอังคารที่ 14 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 398 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 26 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 26 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 33 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 7 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน - ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 15 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

พิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ.

พล.ต. เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุพการีของกำลังพล ทบ. ที่พิการทุพพลภาพในส่วนของ สก.ทบ. จำนวน 12 คน และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่บุตรที่มีความต้องการพิเศษในส่วนของ สก.ทบ. จำนวน 3 คน ณ โถงชั้น 1 บก.สก.ทบ. เมื่อ 14 ก.ย. 64

พิธีวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครั้งที่ 73

วันที่ 14 ก.ย.64 สก.ทบ.จัดพิธีวันสถาปนากรมสวัสดิการทหารบกครั้งที่ 73 ประจำปี 2564 โดยมี พล.ต.เฟื่องวิทย์ เลาหสุรโยธิน จก.สก.ทบ.เป็นประธาน

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 13 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการสงเคราะห์ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

กกฬ.สก.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี

กกฬ.สก.ทบ. จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. สนับสนุน ศบส.16 ลุมพินี ทีมป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุกในชุมชน (Bangkok CCRT) ตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 (ATK) และแจกจ่ายอาหาร ณ ชุมชนซอยโปโล แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 64 เวลา 0800-1500 มีผู้เข้ารับบริการ 120 ราย มีผลบวก 13 ราย

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุข พื้นที่ปทุมวัน ประจำวันที่ 12 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 4 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1330 ส.พัน.12 ให้การสนับสนุนชุด Army Delivery จำนวน 1 ชุด สนับสนุน ศบส.5 จุฬาลงกรณ์ แจกจ่ายชุดยาแก่ ผป.HI จำนวน 4 ราย ในแขวงรองเมือง เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน -ไม่มีการร้องขอการสนับสนุนการเคลื่อนย้าย ผป. เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน มี ผป. ใน EOC เขต จำนวน 2 ราย เพื่อดำเนินการต่อไป - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสาน จำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 18 ราย (ช.17, ญ.1) คงเหลือ 32 เตียง

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก สามเสน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน

ร้านสวัสดิการกลางกองทัพบก สามเสน ดูแลความเรียบร้อย การป้องกันโควิด19 ให้กับประชาชน โดยมีมาตรการดังนี้ - ให้ผู้มาใช้บริการ และผู้ประกอบการตลาดสด ใส่แมสและผ่านจุดคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ - การนั่งรับประทานอาหารให้นั่งตามที่จัดไว้ให้ - ยืนเว้นระยะห่างตามจุดที่กำหนด - ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 - ปิดบริการเวลา?1500?

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการสโมสร สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 11 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองกิจการสโมสร สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชน ณ ชั้น 1 อาคาร TGN ททบ.

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 ดังนี้

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำจำวันศุกร์ที่ 10 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 479 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 31 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 31 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 45 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 13 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 15 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 11 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่

วันศุกร์ที่ 10 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ.และ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 16 ลุมพินี ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัวที่บ้าน

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 507 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 48 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 48 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 66 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 13 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 24 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 10 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 9 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 1 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 26 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน - ราย 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 5 นาย สนับสนุนเขตปทุมวัน ที่รับผิดชอบจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ วัดด่าน เขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 133 ราย ผลบวก 19 ราย(HI/CI 16, Hospitel 3) เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 7 ราย ณ ชุมชนกุหลาบแดง, ชุมชนซอยโปโล, ชุมชนซอยพระเจน และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 1 ราย จากบ้านพัก 16/68 ซอยพระเจน แขวงลุมพินี นำส่งเข้ารับการรักษา ณ Hospital A ราชพิพัฒน์ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวัน ส่งต่อ HI ใน EOC เขต จำนวน 2 ราย ให้กับ ศบส.46 กันตารัติอุทิศ และ ศบส.23 สี่พระยา รับเข้า HI - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า 6, ส่งต่อ -, หายป่วย -) ปัจจุบันมี ผป. 14 ราย (ช.13, ญ.1) คงเหลือ 36 เตียง

สก.ทบ. จัดกำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน

สก.ทบ. จัดกำลังพล กสค.สก.ทบ.จำนวน 4 นาย ร่วมเป็นจิตอาสาปฎิบัติหน้าที่ตรวจคัดกรองเชิงรุก ณ พื้นที่ปทุมวัน ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินีเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 64

สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. และ กรส.สก.ทบ จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส. 16 ลุมพินี เขตปทุมวัน

สก.ทบ.โดย กผค.สก.ทบ. และ กรส.สก.ทบ จัดกำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส. 16 ลุมพินี เขตปทุมวัน แจกอาหารปรุงสุกชุมชนบ่อนไก่ ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก swab test COVID-19 ในวันที่ 8 ก.ย. 64 เวลา 0800-1500 มีประชาชนเข้ารับการตรวจ จำนวน 91 คน พบผู้ติดเชิ้อ 4 คน ส่งตรวจ RT-PCR เพื่อเข้าระบบการรักษาต่อไป

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 7 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน 2 ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน 39 ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 1 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0800 - 1500 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 5 นาย สนับสนุนเขตปทุมวัน ที่รับผิดชอบจุดบริการตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ วัดด่าน เขตยานนาวา มีผู้เข้ารับการตรวจ ATK จำนวน 180 ราย ผลบวก 38 ราย(HI/CI 20, Hospitel 18) เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี เยี่ยม/จัดส่งยาให้ ผป.HI จำนวน 1 ราย และมอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนหน้ามัสยิด แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 2 เที่ยว รวม 3 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผป.จำนวน 2 ราย จากบ้านพัก ตรอกวัดช่างแสง แขวงลุมพินี นำส่งตรวจ RT-PCR และเข้ารับการรักษา ณ รพ.สนาม อาคารนิมิบุตร - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 1 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ซ.ประชาสงเคราะห์ 28 แขวงดินแดง เขตดินแดง เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดย - ประสานเขตปทุมวันปิดเคสใน EOC เขต จำนวน 2 ราย เนื่องจากได้เข้ารับการรักษา ณ Hospital แล้ว - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 7 ราย (ช.7, ญ.-) คงเหลือ 43 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันอังคารที่ 7 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 594 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 68 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 68 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 88 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 19 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 43 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 8 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันอังคารที่ 7 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กสค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64

ผลการปฏิบัติการสนับสนุนศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นที่ปทุมวัน ของ สก.ทบ. ประจำวันที่ 6 ก.ย. 64 1. สรุปผลการช่วยเหลือประชาชน 1.1 ประชาชนขอรับความช่วยเหลือ จำนวน - ราย 1.2 ส่งเข้าระบบเพื่อรับการรักษา จำนวน - ราย 1.3 ยกระดับการรักษา (ผู้ป่วยเขียว/เหลือง/แดง) จำนวน - ราย 1.4 ดำเนินการต่อผู้เสียชีวิต จำนวน - ราย 1.5 อยู่ระหว่างประสานงาน จำนวน - ราย 1.6 บรรเทาความเดือดร้อนอื่นๆ จำนวน 4 ราย(ส่งผู้หายป่วยกลับบ้าน 1, ส่งต่อ ผป. ใน EOC เขต 3) 2. การปฏิบัติที่สำคัญ เวลา 0900 - 1630 กำลังพลจิตอาสา สก.ทบ. จำนวน 4 นาย สนับสนุน ศบส.16 ลุมพืนี มอบอาหาร 100 กล่องให้กับ ผป.HI ณ ชุมชนหุหลาบแดง แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1630 สนับสนุน รยบ .ขนาดเล็ก ประจำเขตปทุมวัน จำนวน 1 เที่ยว รวม 1 ราย ดังนี้ - รับ - ส่ง ผู้หายป่วย จำนวน 1 ราย จาก ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส นำส่งกลับบ้าน ชุมชนเคหะบ่อนไก่ แขวงลุมพินี เวลา 0900 - 1600 ติดตามสถานะเขตปทุมวันในระบบ สปสช., ระบบจิตอาสาแคร์ โดยประสานเขตปทุมวัน ส่งต่อ ผป.ใน EOC เขต จำนวน 3 ราย - ส่งต่อ ศบส.35 หัวหมาก และ ศบส.28 กรุงธนบุรี รับเข้า HI ตามความประสงค์ของ ผป. - ติดตามสถานะ ผป. จำนวน 1 ราย ในการรับเข้า รพ. จากฐานข้อมูลระบบ CO-link - ไม่พบ ผป. ในจิตอาสาแคร์เขตปทุมวัน เวลา 1330 เข้าร่วมประชุมกับเขตปทุมวัน ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ ต้องชนะ ทาง VTC ครั้งที่ 4/64 ณ ห้องประชุมเขตปทุมวัน ชั้น 9 โดยมี รอง ผู้ว่า กทม. (พล.ต.ท.โสภณฯ) เป็นประธานฯ เวลา 1530 ประสานจำนวน ผป. ณ ศูนย์พักคอยเขตปทุมวัน โรงเรียนวัดบรมนิวาส ขนาด 50 เตียง (รับเข้า -, ส่งต่อ -, หายป่วย 1) ปัจจุบันมี ผป. 8 ราย (ช.7, ญ.1) คงเหลือ 42 เตียง

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 64

สรุปผลการปฏิบัติงาน รพ.สนามศูนย์คัดกรอง (สโมสร ทบ.) ประจำวันจันทร์ที่ 6 ก.ย. 64 ดังนี้ 1. ผู้เข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Ag. จำนวน 452 ราย 2. ผลการตรวจพบเชื้อ (ATK Positive) จำนวน 58 ราย, ทำการ X-ray จำนวน 58 ราย, และตรวจด้วยวิธี RT PCR จำนวน 73 ราย 2.1 รับยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จำนวน 11 ราย 2.2 รับยาฟ้าทะลายโจร จำนวน 41 ราย 3. ปัญหาข้อขัดข้อง - ไม่มี 4. การขอรับการสนับสนุน - ไม่มี 5. แผนการปฏิบัติในวันที่ 7 ก.ย. 64 - เตรียมให้บริการตรวจคัดกรองฯ บุคคลที่จองคิวออนไลน์ โดยลงทะเบียน ผ่าน App QueQ และประชาชนทั่วไป (Walk-in)

สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. เเละ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี

เมื่อวันจันทร์?ที่ 6 ก.ย.64 สก.ทบ.โดย กรส.สก.ทบ. เเละ กผค.สก.ทบ. จัดกำลังพล 4 นาย ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 16 ลุมพินี มอบอาหารให้ผู้ป่วยเเละผู้ที่กักตัว ณ ชุมชนการเคหะบ่อนไก่ เขตปทุมวัน

กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์ประสานงานต้านภัยโควิด ทบ.

วันที่ 5 ก.ย.64 กรมสวัสดิการทหารบก โดย กองการฌาปนกิจ สนับสนุนกำลังพล จำนวน 2 นาย ร่วมปฏิบัติงานศูนย์