การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผอ.กสม.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตฯ โดยมี รอง ลก.ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุม

พ.อ. จรีเมศร์ เปาอินทร์ ผอ.กสม.สก.ทบ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัดงานมุทิตาจิตฯ โดยมี พ.อ. ฐิต์รัชช์ สมบัติศิริ รอง ลก.ทบ. (๑) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร สลก.ทบ. ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๖ ณ สโมสร ทบ. เมื่อ ๒๖ พ.ค. 66