การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กกฬ.สก.ทบ./ฝ่ายเลขานุการ คกฬ.ทบ. ได้จัดผู้รับผิดชอบกีฬา จำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, กอล์ฟ, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน และตะกร้อ เข้าร่วมการประชุมระเบียบการแข่งขัน

กกฬ.สก.ทบ./ฝ่ายเลขานุการ คกฬ.ทบ. ได้จัดผู้รับผิดชอบกีฬา จำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล, กอล์ฟ, ฟุตซอล, เปตอง, แบดมินตัน และตะกร้อ เข้าร่วมการประชุมระเบียบการแข่งขัน และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ ๕๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สโมสร บก.ทท. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) โดยมีผู้แทนชมรมกีฬาของ ทบ. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๖