การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๙

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๑) ผู้แทน จก.สก.ทบ. เข้าร่วมงานวันสถาปนาเหล่าทหารสื่อสาร ครบรอบปีที่ ๙๙ ณ กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระรามที่ ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๖ พ.ค. ๖๖