การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการ PX โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม

พล.ท. สุธี กอรี รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการ PX โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) บก.ทบ. เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๖๖