การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ประธานกรรมการกำกับดูแล และสนับสนุนการบริหารงานกิจการสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก เป็นประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖

พล.อ. ชาติชาย น้าวแสง ประธานกรรมการกำกับดูแล และสนับสนุนการบริหารงานกิจการสวัสดิการในเชิงธุรกิจของกองทัพบก เป็นประธานประชุมเตรียมการแข่งขันกอล์ฟการกุศลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง จก.สก.ทบ. (๒) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กสค.สก.ทบ. เมื่อ ๙ พ.ค. ๖๖