การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีให้โอวาท​แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ สังกัดกองทัพบก ที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์​ ครั้งที่ ๓๒ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีให้โอวาท​แก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ สังกัดกองทัพบก ที่เข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์​ ครั้งที่ ๓๒ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ณ ห้อง ๒๒๑ บก.ทบ. เมื่อ ๒๘ เม.ย. ๖๖