การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

โครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนให้กับบุตรหลานกำลังพลช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

โครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนให้กับบุตรหลานกำลังพลช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน - เยาวชนเข้าอบรม จำนวน ๓๐ คน เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ สระว่ายน้ำอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๑๑ เม.ย. ๖๖