การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

โครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนให้กับบุตรหลานกำลังพลช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน- เยาวชนเข้าอบรม

โครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนให้กับบุตรหลานกำลังพลช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน- เยาวชนเข้าอบรม มาเรียน ๓๕ คน (ชาย ๒๕ คน หญิง ๑๐ คน) เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ. สระว่ายน้ำอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๖