การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

โครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนให้กับบุตรหลานกำลังพลช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (กีฬามวยไทยฯ)- เยาวชนเข้าอบรม มาเรียน จำนวน ๑๖ คน (ชาย ๑๔ คน หญิง ๒ คน)

โครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชนให้กับบุตรหลานกำลังพลช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน (กีฬามวยไทยฯ)- เยาวชนเข้าอบรม มาเรียน จำนวน ๑๖ คน (ชาย ๑๔ คน หญิง ๒ คน) เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ ณ โรงฝึกมวย กกฬ.สก.ทบ. เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๖