การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) สนับสนุนเทรนเนอร์ จำนวน ๓ นาย ทำการฝึกสอนว่ายน้ำแก่ เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายกีฬา ทบ.

สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) สนับสนุนเทรนเนอร์ จำนวน ๓ นาย ทำการฝึกสอนว่ายน้ำแก่ เยาวชน ผู้เข้าร่วมโครงการค่ายกีฬา ทบ. ตลอดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. ณ สระว่ายน้ำเกียกกาย เมื่อ ๓ เม.ย. ๖๖