การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมงานด้านส่งกำลังบำรุงตามวงรอบ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๒ ม.ค. ๖๖