การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

การประชุมชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขันกีฬาจักรยาน เพื่อสุขภาพ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖

การประชุมชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขันกีฬาจักรยาน เพื่อสุขภาพ ในการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ ๗๐ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยมี พ.อ. สุชาติ พุ่มสุวรรณ รอง ผบ.พล.ม.๑ เป็นประธาน และ พ.อ. อมร พงษ์สุพรรณ ผู้แทน สก.ทบ./ฝ่ายเลขานุการ คกฬ.ทบ. พร้อมทั้งผู้แทนสมาคมกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมชี้แจงกฏ กติกา การแข่งขัน โดยมีข้อห่วงใยคือเส้นทางแข่งขันค่อนข้างสูงชัน ณ ศูนย์อำนวยการประสานงานและแก้ไขปัญหาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก เมื่อ ๑๘ ก.พ. ๖๖