การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านการเงิน ให้กับกำลังพล กลุ่มสีแดงของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จำนวน ๑๒๐ นาย

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้านการเงิน ให้กับกำลังพล กลุ่มสีแดงของ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จำนวน ๑๒๐ นาย โดยมี พล.ต. วีรภัทร โทจำปา เสนาธิการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกเป็นประธานเปิดการอบรมร่วมกับผู้บริหารจากธนาคารกรุงไทยและกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ณ สโมสรนายทหารหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก ทุ่งสีกัน เขตดอนเมือง กท. เมื่อ ๒๗ ม.ค. ๖๖