การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว

พล.ท. สุธี กอรี รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือกำลังพลที่ปลดพิการทุพพลภาพและครอบครัว โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ., พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ ผอ.ศปปค.สก.ทบ. และ และ พ.อ.หญิง อัมพาศรี ดำรงค์กุล ประธาน สม.ทบ. สาขา สก.ทบ. ร่วมพิธีเปิด ผ่านระบบ VTC ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๔ ม.ค. ๖๖