การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลให้แก่บุตรกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และวันเด็กประจำปี ๒๕๖๖

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานพิธีมอบของรางวัลให้แก่บุตรกำลังพล กรมสวัสดิการทหารบก เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และวันเด็กประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณโถง ชั้น ๑ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๑๒ ม.ค. ๖๖