การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำกำลังกฌป.สก.ทบ. ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

พ.อ. เชฏฐ กิจวัฒนา ผอ.กฌป.สก.ทบ. นำกำลังกฌป.สก.ทบ. ร่วมสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ณ ศาลาอัมพรพิสิฏฐ์ ฌาปนสถาน กองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร เมื่อ ๓ ม.ค. ๖๖