การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กกฬ.สก.ทบ. จัดชุดซ่อม และได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้กับ มทบ.๔๔

วันที่ ๕ พ.ค. ๖๕ กกฬ.สก.ทบ. จัดชุดซ่อม และได้ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า ให้กับ มทบ.๔๔