การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสาธิตระบบสารสนเทศด้านกำลังพล โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม

พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผช.ผบ.ทบ.(๑) เป็นประธานประชุมสาธิตระบบสารสนเทศด้านกำลังพล โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ.(๑) เมื่อ ๘ มิ.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐