การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการก่อนการประชุมพิจารณากำไรสะสมของกิจการสวัสดิการ

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมหารือเตรียมการก่อนการประชุมพิจารณากำไรสะสมของกิจการสวัสดิการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๗ มิ.ย. ๖๕