การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (คบผ.ทบ.) โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม

พล.ท. สุธี กอรี รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจการสวัสดิการสถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบก (คบผ.ทบ.) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ พ.ย. ๖๕