การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้องโถง ชั้น ๕ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง)

รอง จก.สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกประจำห้องโถง ชั้น ๕ อาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) บางซื่อ โดยใช้เงินกองทุนสวัสดิการ ทบ. ณ ห้องประชุม กธก.สก.ทบ. เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๖๕ เวลา ๐๙๐๐