การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมกับ วิศวกรไฟฟ้า ยย.ทบ. สำรวจแนวการเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมทำห้องซักรีดภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย

พ.อ. สมเกียรติ ถนอมคุ้ม ผอ.กสค.สก.ทบ. ร่วมกับ วิศวกรไฟฟ้า ยย.ทบ. สำรวจแนวการเชื่อมโยง ระบบไฟฟ้า เพื่อเตรียมทำห้องซักรีดภายในอาคารสงเคราะห์ ทบ. (ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๕