การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

พ.อ. สมสกุล วิจิตรภาพ รอง สก.ทบ. (๒) เป็นประธานการประชุมผู้แทนหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๔ พ.ย. ๖๕