การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ. โดยมี จก.สก.ทบ. เข้าร่วมคณะฯ และมี เสธ.พธ.ทบ. และคณะฯ ให้การต้อนรับ

พล.ท. สุธี กอรี รอง เสธ.ทบ. (๑) เป็นหัวหน้าคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ. เพื่อรับทราบผลการดำเนินโครงการและปัญหาข้อขัดข้อง พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหา โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เข้าร่วมคณะฯ และมี พล.ต. พิสิษฐ์ ผาสุข เสธ.พธ.ทบ. และคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. ของ พธ.ทบ. พื้นที่ จว.น.ม. เมื่อ ๓ พ.ย. ๖๕