การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กสม.สก.ทบ. จัดฉายภาพยนต์ซีรี่ย์เฉลิมพระเกียรติ "เส้นทางเกียรติยศ ถนนสายพระราชดำริ

กสม.สก.ทบ. จัดฉายภาพยนต์ซีรี่ย์เฉลิมพระเกียรติ "เส้นทางเกียรติยศ ถนนสายพระราชดำริ" วันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐-๑๖๐๐ โดยมีกำลังพลร่วมรับชม จำนวน ๖๐ คน