การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมตรวจรับงวดงานบ้านธนารักษ์ กรมการสัตว์ทหารบก

พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. เป็นประธานประชุมตรวจรับงวดงานบ้านธนารักษ์ กรมการสัตว์ทหารบก ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๙ ก.ย. ๖๕