การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ และรับมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)

พล.อ. ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๕ และรับมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาว จากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โดยมี พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. ร่วมพิธี ณ ห้อง จปร. ชั้น ๒ พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติกองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ ๖ ก.ย. ๖๕