การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นผู้แทน สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะสำรวจความต้องการซ่อมที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อยในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) สามเสน

พ.อ. มงคล บุตรดาวงษ์ รอง จก.สก.ทบ.(๒) เป็นผู้แทน สก.ทบ. ให้การต้อนรับคณะสำรวจความต้องการซ่อมที่พักอาศัยของกำลังพลชั้นผู้น้อยในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) สามเสน และพื้นที่ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ในพื้นที่ส่วนกลาง ณ อาคารสงเคราะห์ ทบ.(ส่วนกลาง) เกียกกาย เมื่อ ๒๗ เม.ย. ๖๕ เวลา ๑๐๐๐