การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า พื้นที่ จว.เพชรบูรณ์

กกฬ.สก.ทบ. ดำเนินการซ่อมลู่วิ่งไฟฟ้า พื้นที่ จว.เพชรบูรณ์ จำนวน ๓ หน่วยดังนี้ ม.พัน.๒๘ พล.ม.๙, ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑ และ มทบ.๓๖ เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๖๕