การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง)

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการคณะกรรมการอำนวยการสโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุมชั้น ๖ บก.สก.ทบ. เมื่อ ๒๐ พ.ย. ๖๖