การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการอาคารที่อยู่อาศัยธนารักษ์

พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการอาคารที่อยู่อาศัยธนารักษ์สำหรับข้าราชการและลูกจ้าง ทบ. พื้นที่ ก.ท. เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๖๖