การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผอ.กสม.สก.ทบ./หน.อาคารฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารหอประชุม ทบ.

พ.อ. จรีเมศร์ เปาอินทร์ ผอ.กสม.สก.ทบ./หน.อาคารฯ ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าปฏิบัติหน้าที่ ณ อาคารหอประชุม ทบ. ตั้งแต่ ๒๐ พ.ย. ๖๖ เป็นต้นไป โดยมี กำลังพล สก.ทบ., สส. พธ.ทบ. และ ยย.ทบ. ที่เป็น จนท. อาคารหอประชุม ทบ. เข้ารับฟังคำชี้แจง ณ อาคารหอประชุม ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๖๖