การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการทหารบก

พล.อ. อุกฤษฏ์ บุญตานนท์ ผช.ผบ.ทบ. (๑) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสวัสดิการทหารบก โดยมี พล.ต. มงคล บุตรดาวงษ์ จก.สก.ทบ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพ.ทบ. (๑) บก.ทบ. เมื่อ ๑๗ พ.ย. ๖๖