การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ผบ.ทบ. เป็นประธาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖

พล.อ. เจริญชัย หินเธาว์ ผบ.ทบ. เป็นประธาน พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๑๖ พ.ย. ๖๖