การดำเนินงานของ ผบช.สก.ทบ.

ภารกิจต่าง ๆ ของ ผบช.สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕

พ.อ. วรการ ฮุ่นตระกูล รอง จก.สก.ทบ.(๑) เป็นประธานการประชุม เตรียมการรับการตรวจกองทุนชุมชน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ บก.สก.ทบ เมื่อ ๘ เม.ย. ๖๕