ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

สโมสรทหารบก จัดลีลาศ ครั้งที่ ๘ ในธีม "ใจฉันมีแต่เธอ" ขอเชิญชวน นักลีลาศทุกท่าน เข้าร่วมงานลีลาศ ราคาบัตร ๕๐๐ บาท

สโมสรทหารบก จัดลีลาศ ครั้งที่ ๘ ในธีม "ใจฉันมีแต่เธอ" ขอเชิญชวน นักลีลาศทุกท่าน เข้าร่วมงานลีลาศ ราคาบัตร ๕๐๐ บาท พร้อมอาหารและเครื่องดื่มแบบบุฟเฟ่ต์ ในวันอาทิตย์ที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐-๒๒.๐๐ น