ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กอท.สก.ทบ. ขอแจ้งระงับการทำธุรกรรมการเงิน ในวันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66

กอท.สก.ทบ. ขอแจ้งระงับการทำธุรกรรมการเงิน ในวันที่ 31 พ.ค. - 6 มิ.ย. 66 โดยจะเปิดให้ทำธุรกรรมได้ในวันที่ 7 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป