ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

สโมสรทหารบกวิภาวดี จัดให้มีลีลาศเดือนละ ๒ ครั้ง ในวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน โดย จก.สก.ทบ. และ ผอ.กสม.สก.ทบ.

สโมสรทหารบกวิภาวดี จัดให้มีลีลาศเดือนละ ๒ ครั้ง ในวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของทุกเดือน โดย พล.ต. สัมพันธ์ ดำรงค์กุล จก.สก.ทบ. และ พ.อ. จรีเมศร์ เปาอินทร์ ผอ.กสม.สก.ทบ. ณ ห้องอาหารจตุรภักษ์รังสฤตดิ์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น.