ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กิจการ อทบ. ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลตรวจสอบสถานภาพเงิน อทบ.

กิจการ อทบ. ขอประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลตรวจสอบสถานภาพเงิน อทบ. ผ่านเว็บไซต์ของกิจการ อทบ. www.oomsub.com ทดแทนการพิมพ์สถานภาพเพื่อเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคดังนี้