ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับกำลังพลกองทัพบก สำหรับโครงการบ้านธนารักษ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการบ้านธนารักษ์สำหรับกำลังพลกองทัพบก สำหรับโครงการบ้านธนารักษ์ตาม นโยบายของ ผบ.ทบ. เพื่อสร้างโอกาสในการมีบ้านเป็นของตนเองให้กำลังพล โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ แผนกเงินกู้ กองการออมทรัพย์ กรมสวัสดิการทหารบก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป