ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

แจ้งประชาสัมพันธ์ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก

แจ้งประชาสัมพันธ์ กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก มีความยินดีจะมอบหีบศพให้ผู้ที่มีความต้องการ หรือนำไปช่วยเหลือ ผู้ที่เดือดร้อน กรุณาติดต่อ ๐๒-๒๘๑-๑๐๖๑ ทุกวัน