ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

กรมสวัสดิการทหารบก เปิดรับสมัครโครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชน ให้แก่บุตรหลานกำลังพล

กรมสวัสดิการทหารบก เปิดรับสมัครโครงการกิจกรรมกีฬาค่ายเยาวชน ให้แก่บุตรหลานกำลังพล ห้วงวันที่ ๒๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยมีการสอนทั้ง มวยไทย ไอคิโด ว่ายน้ำ ***ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย*** สำรองที่นั่ง ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้