ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

สารคดีพิเศษ เนื่องในวันกองทัพบก ๒๕๖๖ ตอนที่ ๕ " พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน "

https://youtu.be/EDMJUSDVAe4