ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

"ความสุขเล็กๆ" ด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ จึงขอเก็บแค่ความสุขเล็กๆ ไว้ แต่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ขอมอบให้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

https://youtu.be/T1TixJoARu0