ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สก.ทบ. ณ วัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี สก.ทบ. ณ วัดโกเมศรัตนาราม ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นปัจจัยในการพัฒนา โรงเรียบพระปริยัติธรรม สำหรับเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุ สามเณร ต่อไป