ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ ภายใน สก.ทบ.

ข่าวทั้งหมด

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคีกองทัพบก ณ วัดวชิรธรรมาราม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้ร่วมสมทบทุน ในการจัดสร้างวัดวริราธรรมาราม